METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 843, 9.11.2006

Puukauppa, lokakuu 2006

Toimittaja: Mika Mustonen

Havutukkien hinnannousu jatkui lokakuussa

Puun hintojen nousu jatkui ja metsäteollisuuden puunostot yksityismetsistä kohosivat lokakuussa 4,7 miljoonaan kuutiometriin. Ostomäärä karttui tasaisesti 1,1–1,2 miljoonaa kuutiometriä viikossa ja päätyi lähes 50 prosenttia korkeammaksi kuin vuosi sitten lokakuussa, jolloin puukauppa kävi laimeasti. Tammi–lokakuun ostokertymä yksityismetsistä – 25,0 miljoonaa kuutiometriä – ylitti viime vuoden vastaavan kertymän silti vain 7 prosentilla vuoden alkukuukausien vähäisten ostomäärien takia.

Puun hintojen nousu jatkui lokakuussa. Eniten kallistuivat hyvän kysynnän myötä jo aiemmin vahvassa nousussa olleet havutukit. Mänty- ja kuusitukin koko maan keskikantohinnat olivat 2 prosenttia korkeammat kuin syyskuussa. Mäntytukin keskikantohinta oli lokakuussa jo 15 prosenttia (6,8 €/m³) korkeampi kuin vuosi sitten. Kuusitukin hinta nousi lähes yhtä paljon ja siitä maksettiin 12 prosenttia (5,5 €/m³) parempaa hintaa kuin vuotta aiemmin. Koivutukin hinta nousi vuoden aikana 5 prosenttia.

Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotanto on ollut tammi–syyskuussa ennätyskorkealla tasolla ja kuitupuun kysyntä hyvä. Kaikkien kuitupuutavaralajien keskikantohinnat nousivat 1–2 prosentilla syyskuuhun verrattuna. Kuitupuusta maksettiin lokakuussa 7–9 prosenttia parempaa hintaa kuin vuosi sitten.

Kuluvan syksyn puukauppa on ollut erittäin vilkasta viime vuoteen verrattuna. Teollisuuden ostomäärät ovat palanneet normaalille tasolle alkuvuoden ja edellisen syksyn nihkeästi sujuneen puukaupan jälkeen. Lokakuun ostomäärä ylitti jonkin verran viiden edellisen vuoden lokakuun keskiarvon, mutta koko vuoden ostokertymä on 9 prosenttia jäljessä viiden edellisen vuoden keskiarvosta.

Teollisuuden puunkäyttö kasvaa merkittävästi viime vuodesta ja puun hintojen nousun myötä edellytykset puukaupan jatkumiselle vilkkaana ovat hyvät.Keskimääräisillä kuukausiostomäärillä koko vuoden puukauppa päätyisi noin 32 miljoonaan kuutiometriin, mikä on hieman vähemmän kuin viitenä edellisenä vuotena keskimäärin. Metsäteollisuus paikkaa puun tarvettaan tuonnilla, joka on jatkunut samalla tasolla kuin vuosi sitten, jolloin puun tuonnissa kirjattiin uusi ennätys.

Kuvat 1–4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte