METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 840, 11.10.2006

Puukauppa, syyskuu 2006

Toimittaja: Mika Mustonen

Vilkas puukauppasyksy meneillään

Syyskuussa metsäteollisuuden puunostot yksityismetsistä kohosivat 4,0 miljoonaa kuutiometriin, mikä oli yli 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Kuukauden kolmen viimeisen viikon aikana ylittyi jo miljoonana kuutiometrin viikko- ostojen raja. Tammi–syyskuun ostokertymä yksityismetsistä – 20,3 miljoonaa kuutiometriä – ylitti kuitenkin vuodentakaisen määrän vain prosentilla vuoden alkukuukausien laimeasti sujuneen puukaupan takia.

Vuoden vaihteessa alkanut kaikkien puutavaralajien hintojen nousu jatkui syyskuussa. Elokuuhun verrattuna hinnat nousivat keskimäärin 3 prosenttia ja vuodentakaiseen verrattuna 10 prosenttia. Eniten nousi mäntysahatavaran markkinoiden elpymisen myötä mäntytukki, jonka koko maan keskikantohinta oli syyskuussa 13 prosenttia (5,8 €/m³) korkeampi kuin vuosi sitten. Kuusitukin hinta nousi lähes yhtä paljon ja siitä maksettiin 10 prosenttia (4,6 €/m³) parempaa hintaa kuin vuotta aiemmin. Syyskuussa kuusitukin koko maan keskikantohinta (51,1€/m³) ylitti ensimmäisen kerran 50 euron rajan. Koivutukin hinta nousi 5 prosenttia.

Metsäteollisuuden paperin ja kartongin tuotanto ylsi vuoden ensimmäisen puoliskolla ennätykselliseen 7 miljoonaan tonniin, mikä on näkynyt kuitupuun kysynnässä. Mäntykuitupuun hinta oli syyskuussa 10 prosenttia ja koivukuitupuun 9 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Kuusikuitupuulla nousua oli 7 prosenttia.

Hankintahinnat vaihtelivat tapansa mukaan kantohintoja vähemmän. Nousua syyskuun hankintakauppojen hinnoissa kertyi edellisvuodesta keskimäärin 5 prosenttia. Hankintakauppojen osuus tammi–syyskuun puukaupasta oli 18 prosenttia.

Teollisuuden puunkäyttö kasvaa merkittävästi viime vuodesta, ja puun hintojen nousun myötä myyntihalukkuutta näyttää markkinoilta löytyvän. Edellytykset puukaupan jatkumiselle lähikuukausina vilkkaana ovat hyvät, vaikka huippuvuosien puukauppamääriin ei välttämättä ylletä. Keskimääräisillä loppuvuoden kuukausiostomäärillä koko vuoden puukauppa päätyisi noin 32 miljoonaan kuutiometriin, joka vastaa yli 40 miljoonaa kuutiometriä valmiiksi hakattua puuta.

Puun tuonti jatkui Venäjän tullimääräysten kesäkuussa aiheuttamista väliaikaisista häiriöistä huolimatta runsaana. Tammi–heinäkuun tuontimäärä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna, jolloin koko vuoden puun tuonti kohosi ennätyksellisesti 21,5 miljoonaan kuutiometriin.

Kuva 1. Yksityismetsien puukaupan määrät kuukausittain Kuva 2. Yksityismetsien puukaupan kumulatiivinen määrä kuukausittain
Kuva 3. Yksityismetsien puukaupan nimelliset kantohinnat kuukausittain Kuva 4. Nimellisten kantohintojen muutoksetYhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte