METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 836, 11.9.2006

Puukauppa, elokuu 2006

Toimittaja: Mika Mustonen

Hintojen nousu vauhdittaa puukauppaa

Puun hintojen nousu vauhditti puukauppaa elokuussa. Metsäteollisuuden yksityismetsistä ostama puumäärä kohosi 2,9 miljoonaan kuutiometriin. Puukauppa oli vuodenaikaan nähden vilkasta, ja elokuun ostomäärä huomattavasti korkeampi kuin viime vuosina elokuussa keskimäärin

Alkuvuodesta puukauppa oli hiljaista, mikä oli odotettavissa metsäverotuksen siirtymäkauden päätyttyä vuodenvaihteessa. Tammi–huhtikuussa ostomäärät olivat kolmanneksen jäljessä edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Toukokuussa puukauppa vilkastui, kun hintojen nousu sai monet myyntituloverotuksessa jo olleet ja myyntejään lykänneet metsänomistajat ryhtymään puukauppoihin. Tammi–elokuun ostomäärä yksityismetsistä, 16,3 miljoonaa kuutiometriä, oli enää kuusi prosenttia jäljessä edellisvuoden kertymästä. Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puukaupasta (20 %) oli suunnilleen sama kuin viime vuonna.

Vuoden vaihteessa alkanut puun hintojen nousu jatkui elokuussa. Eniten nousi mäntysahatavaran vientihinnan nousun myötä mäntytukki, jonka koko maan keskikantohinta oli elokuussa 10 prosenttia (4,3 €/m³) korkeampi kuin vuosi sitten. Vielä viime vuonna sahatavaran ylitarjonta ja alhaiset vientihinnat painoivat mäntytukin hintaa alaspäin jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kuusitukin hinta nousi lähes yhtä paljon ja siitä maksettin 8 prosenttia (3,5 €/m³) parempaa hintaa kuin vuotta aiemmin. Kuusitukin jo ennestään korkea kantohinta on tänä vuonna rikkonut kuukausittain entisiä ennätyksiään. Etelä- ja Keski-Suomen hinta-alueilla ylittyi 50 euron keskihinnan raja. Koivutukin hinta nousi 4 prosenttia. Myös kuitupuutavaralajeilla hinnat kääntyivät nousuun alkuvuoden pienen notkahduksen jälkeen. Elokuussa kuitupuun kantohinnat olivat 6–7 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten.

Kaikkien puutavaralajien kantohintojen nousu sai loppukesällä selvästi vauhtia puukauppaan, ja aktiivisuutta puumarkkinoilla löytyy niin ostaja- kuin myyjäpuolella. Edellykset vilkkaalle puukauppasyksylle ovat hyvät. Lisäksi elokuussa voimaan tulleet Tapion uudet metsänhoitosuositukset antavat metsänomistajalle aiempaa enemmän mahdollisuuksia metsänkäsittelyyn ja alentuneet uudistuskypsyyden läpimitta- ja ikäsuositukset nostavat päätehakkuukelpoisten metsien määrää.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte