METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 833, 16.8.2006

Puukauppa, heinäkuu 2006

Toimittaja: Martti Aarne

Hinnankorotukset vauhdittivat puukauppaa

Yksityismetsien puukauppa on hintojen nousun myötä palaamassa normaalitasolleen. Vielä tammi-huhtikuussa teollisuuden ostomäärät jäivät neljänneksen pienemmiksi kuin keskimäärin kymmenvuotisjaksolla 1996-2005. Touko-heinäkuussa markkinoille tulleet puumäärät vastasivat ajankohdan keskimääräisiä ostomääriä. Heinäkuussa teollisuus osti yksityismetsien puuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yli kaksinkertainen määrä heinäkuuhun 2005 verrattuna. Viime vuoden heinäkuu oli tosin hiljaisin puukauppakuukausi vuosikymmeneen.

Metsäteollisuuden viime kuukausina toteuttamat hinnankorotukset ovat tärkein syy puukaupan piristymiselle. Heinäkuun keskimääräinen kantohintataso oli 6 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Mäntytukista maksettiin 8 prosenttia ja kuusitukista 6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kuitupuutavaralajeilla kantohintojen nousu oli maltillisempaa, puulajista riippuen 2-5 prosenttia. Kaikkien tukkipuutavaralajien keskimääräiset kantohinnat olivat heinäkuussa prosentin verran (0,3 euroa kuutiometriltä) korkeampia kuin kesäkuussa. Kuitupuiden kantohinnat olivat kesäkuun tasolla.

Vuoden alkukuukausien hiljaiselon takia tammi-heinäkuun ostomäärä - 13,4 miljoonaa kuutiometriä - oli 13 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2005. Lasku kohdistui varsin tasaisesti kaikkiin puutavaralajeihin. Mäntytukin ostomäärät supistuivat 10 prosenttia edellisvuodesta ja kuusitukin 14 prosenttia. Hankintapuun osuus yksityismetsien ostoista oli 22 prosenttia (vuotta aiemmin 21 %).

Puukaupan nousuvire jatkui elokuun alkupuolella. Viikoilla 31 ja 32 teollisuus osti yhteensä reilut 0,8 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puuta (+70 % edellisvuodesta). Edellytykset vilkkaalle puukauppasyksylle ovat hyvät ja kysyntää on kaikille puutavaralajeille.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte