METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 830, 19.7.2006

Puukauppa, kesäkuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa kävi jo kesäkuussa

Metsäteollisuus osti kesäkuussa puuta yksityismetsistä 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on reilu neljännes enemmän kuin vuosi sitten, mutta edellisvuoden määrään vaikuttivat paperiteollisuuden seisokit. Kesäkuun kaupan volyymi oli kuitenkin suurempi kuin minään muuna kuukautena kuluvana vuonna. Nousua toukokuusta oli lähes 30 prosenttia. Kun alkuvuoden puukauppa muuten on ollut selvästi tavallista hiljaisempaa, jäivät tammi-kesäkuun puukaupat (12,1 milj. m³) kuitenkin lähes viidenneksen viimevuotisen volyymin alle. Tammi-kesäkuun puukaupan alenema kohdistui sekä tukkipuuhun (-19 %) että kuitupuuhun (-17 %). Hankintapuun osuus, 23 prosenttia, alkuvuoden puukaupasta oli viimevuotista korkeampi.

Puukaupan piristyminen näkyy myös hintakehityksessä. Kesäkuun keskikantohinnat olivat 0-2 prosenttia toukokuun keskihintoja korkeammat. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna keskihintojen nousut olivat 3-7 prosenttia. Huomattavin muutos vuoden aikana on mäntytukin keskikantohinnan seitsemän prosentin nousu. Kuusitukin hintataso on ollut nouseva jo vuoden 2003 loppupuolelta alkaen. Tammi-kesäkuun keskikantohinnat olivat 1-3 prosenttia viimevuotista korkeammalla tasolla paitsi mänty- ja koivukuitupuulla, joilla se oli 1-2 prosenttia alempi.

Myös raakapuun tuonti vaikuttaa puumarkkinoihin. Määrät ovat pysyneet korkeina: viime vuonna ylitettiin ensimmäisen kerran 20 miljoonan kuutiometrin raja, ja myös tämän vuoden tammi-huhtikuun tuontimäärät olivat lähellä viimevuotista tasoa.

Puun hintojen viikko- ja kuukausitilastoinnissa siirrytään 1.7.2006 alkaen kuuteen suuralueeseen nykyisen metsäkeskusjaon asemesta. Uudet hinta-alueet - Etelä-Suomi, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Savo-Karjala, Kymi-Savo ja Lappi - muodostuvat nykyisistä metsäkeskuksista.

Muutos johtuu kilpailupoliittisista syistä ja yksittäisten puun ostajien tietosuojaan liittyvistä tekijöistä. Vuosittaiset puun hinnat julkaistaan edelleen metsäkeskuksittain.

Lue lisää tiedotteesta:
http://www.metla.fi/tiedotteet/2006/2006-06-19-puun-hintaseuranta.htm

Kuvat 1, 2, 3 ja 4


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte