METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 825, 9.6.2006

Puukauppa, toukokuu 2006

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa piristyi toukokuussa - kuusitukki ennätyshinnoissa

Puukauppa on hintojen nousun myötä vähitellen piristymässä. Toukokuussa teollisuuden viikko-ostot olivat 0,4 miljoonan kuutiometrin luokkaa, ja kaikkiaan puuta kertyi 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärä oli lähes samaa tasoa kuin toukokuussa vuosina 1996-2005 keskimäärin ja 7 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Viime vuoden toukokuussa ostomäärät olivat tosin normaalia pienemmät metsäteollisuuden työselkkauksen takia.

Tammi-toukokuussa puuta tuli markkinoille kaikkiaan 9,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yli 3 miljoonaa kuutiometriä (25 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Tukkipuun ostomäärät supistuivat 28 prosenttia, kuitupuun ostot hieman vähemmän: 23 prosenttia. Osaltaan tämä johtui siitä, että metsäverotuksen siirtymäkauden lopulla markkinoille tuli normaalia enemmän päätehakkuuleimikoita. Ostomäärät vähenivät eniten Kainuussa (-41 %) sekä Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla (molemmissa -38 %). Etelärannikko oli ainoa alue, jossa ostovolyymit olivat viime vuoden tasolla. Hankintakauppojen osuus nousi alkuvuonna 26 prosenttiin yksityismetsien puukaupoista, kun tammi-toukokuussa 2005 osuus oli 22 prosenttia.

Koko maan kantohintataso oli toukokuussa keskimäärin 2,5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Mänty- ja kuusitukki ovat molemmat kallistuneet vuoden aikana reilut 3 prosenttia. Kuusitukista maksetaan nyt ennätyskorkeita kantohintoja: koko maan keskihinta oli 48,3 euroa kuutiometriltä. Hämeen- Uudenmaan, Pirkanmaan ja Keski- Suomen alueilla kuusitukin hinta nousi 49 euroon ja sen ylikin. Mäntytukin keskimääräinen kantohinta kääntyi nousuun viime vuoden vaihteessa, ja tänä vuonna mäntytukin kantohinta on vahvistunut noin 6 prosenttia. Myös kuitupuutavaralajien kantohinnat ovat nousseet, joskin vähemmän kuin tukkipuun. Toukokuussa 2006 kuitupuusta maksettiin puulajista riippuen 1-2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Hankintahinnoissa muutokset ovat olleet vähäisiä. Toukokuun 2006 hankintahinnat olivat keskimäärin 0,4 prosenttia viimevuotista korkeampia.

Puukauppaa käydään edelleen odottavissa tunnelmissa, mutta kaupan vilkastumiselle on hyviä edellytyksiä. Teollisuuden puunkäyttö kasvaa viime vuodesta, ja alkuvuoden aikana teollisuus on purkanut puuvarastojaan. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat ovat nousseet keskimäärin noin 1,5 euroa kuutiometriltä vuoden aikana, ja myös kuitupuun hintataso on vahvistunut. Myös puun tuontiin Venäjältä liittyvät ongelmat lisäävät kotimaisen puun kysyntää.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte