METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 822, 16.5.2006

Puukauppa, huhtikuu 2006

Toimittaja: Mika Mustonen

Puukauppa hiljaista - hinnat nousussa

Metsäteollisuuden yksityismetsistä ostama puumäärä jäi huhtikuussa 1,3 miljoonaan kuutiometriin. Pudotusta viime vuoden huhtikuusta oli 34 prosenttia. Puuta on koko alkuvuoden tullut markkinoille melko tasaisesti, mutta huomattavasti viimevuotista vähemmän. Tammi– huhtikuun ostokertymä, 7,6 miljoonaa kuutiometriä, oli 31 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tukkipuun ostomäärät (–35%) putosivat kuitupuuta (–27 %) enemmän.

Puuta tuli huhtikuussa markkinoille nihkeästi siitä huolimatta, että kantohinnat jatkoivat kuukausi sitten alkanutta nousuaan. Tukkipuulajeista maksettiin huhtikuussa prosentin parempaa keskihintaa kuin maaliskuussa. Kuitupuussa hinnat kohenivat 2–3 prosenttia maaliskuuhun verrattuna.

Pienen notkahduksen jälkeen kantohinnat ovat nousseet jo yli vuoden takaisen tason. Mäntytukista maksettiin huhtikuussa saman verran kuin vuosi sitten, kaikkien muiden puutavaralajien hinnat nousivat 1–2 prosenttia. Kuusitukin hintakehitys on muista puutavaralajeista poiketen ollut nousujohteinen jo parin vuoden ajan.

Hankintakaupalla myydyn puun määrä laski alkuvuodesta pystykauppoja vähemmän. Kuitupuuvaltaisten hankintakauppojen osuus puumääristä oli tammi–huhtikuussa huomattavasti viime vuosia korkeampi, 28 prosenttia.

Puukaupan hiljeneminen alkuvuodesta oli odotettavissa metsäverotuksen siirtymäajan päätyttyä vuoden vaihteessa. Puun ostajat valmistautuivat tähän hankkimalla puuta varastoon. Tämä näkyi etenkin kuitupuun varastoissa, jotka olivat vuoden lopussa kaksinkertaiset edellisvuoteen verrattuna. Puukaupan piristymistä normaalille tasolle kuitenkin odotellaan etenkin sahoilla, sillä tukkipula on jo ajoittain rajoittanut sahatavaran tuotantoa.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte