METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 819, 28.4.2006

Puukauppa, maaliskuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa piristymässä

Metsäteollisuus osti maaliskuussa puuta yksityismetsistä 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Se on viisi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nousua helmikuusta oli 16 prosenttia. Kun vuoden kahden ensimmäisen kuukauden puukauppa oli selvästi tavallista hiljaisempaa, jäivät tammi- maaliskuun puukaupat (6,3 milj. m³) 30 prosenttia viimevuotisen volyymin alle. Tammi-maaliskuun puukaupan alenema kohdistui sekä tukkipuuhun (-35 %) että kuitupuuhun (-26 %). Hankintapuun osuus, 27 prosenttia, alkuvuoden puukaupasta oli viimevuotista korkeampi.

Puukaupan piristyminen näkyy myös hintakehityksessä. Maaliskuun keskikantohinnat olivat 1-4 prosenttia helmikuun keskihintoja korkeammat. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna hintakehitys on ollut epäyhtenäisempää. Huomattavin muutos vuoden aikana on kuusitukin keskikantohinnan kolmen prosentin nousu. Muista puutavaralajeista poiketen kuusitukin hintataso on ollut nouseva vuoden 2003 loppupuolelta alkaen. Tammi-maaliskuun keskikantohinnat olivat 1-5 prosenttia viimevuotista alemmalla tasolla paitsi kuusitukilla, jolla se oli kaksi prosenttia korkeampi.

Joulu-maaliskuun välisenä aikana reaalinen kantohintaindeksi (kaikki puutavaralajit yhdessä) laski 0,2 prosenttia koko maassa keskimäärin. Viimeisen 12 kuukauden aikana vastaava hintaindeksi laski 4,3 prosenttia.

Myös raakapuun tuonti vaikuttaa puumarkkinoihin. Määrät ovat pysyneet korkeina: viime vuonna ylitettiin ensimmäisen kerran 20 miljoonan kuutiometrin raja ja myös tammikuun 2006 tuonti oli ennätyksellistä. Tuonnin kasvu on kohdistunut erityisesti havupuuhun, vaikka koivukuitupuu on säilyttänyt asemansa eniten tuotuna puutavaralajina.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte