METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 811, 16.3.2006

Puukauppa, helmikuu 2006

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa vähentynyt 40 prosenttia alkuvuonna

Puukauppaa on käyty tasaista mutta verkkaista tahtia vuoden alkukuukausina. Helmikuun loppuun mennessä puuta tuli yksityismetsistä markkinoille 4,0 miljoonaa kuutiometriä. Sekä tammi- että helmikuun ostomäärä oli 2 miljoonaa kuutiometriä. Alkuvuoden puukaupan määrä jäi 39 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin ja noin kolmanneksen pitkän ajanjakson (1996–2005) keskiarvon alapuolelle.

Suhteellisesti eniten vähenivät mäntytukin (–49 %) ja kuusitukin (–43 %) ostomäärät. Eri kuitupuutavaralajeissa lasku vaihteli 27 ja 37 prosentin välillä. Hankintakauppojen puun osuus oli tammi–helmikuussa 27 prosenttia yksityismetsien kokonaisostoista, kun osuus vuotta aikaisemmin jäi 20 prosenttiin.

Keskimääräinen kantohintataso oli helmikuussa 0,8 prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin. Kuusitukin nimellinen kantohinta nousi vuoden aikana 2 prosenttia, muiden puutavaralajien kantohinnat sitä vastoin laskivat 1–5 prosenttia. Kuusitukista maksetaan nyt huippuhintoja. Helmikuun pystykaupoissa kuusitukista maksettiin keskimäärin 47,2 euroa kuutiometriltä, ja maaliskuun alkupuoliskolla hinnat olivat edelleen nousussa. Korkeimpia kuusitukin kantohintoja maksettiin Hämeen-Uudenmaan ja Keski-Suomen metsäkeskusten alueilla. Myös mäntytukin keskimääräinen kantohinta on vahvistunut alkuvuoden aikana.

Hankintahinnoissa muutokset olivat kantohintoja vähäisempiä: lasku oli keskimäärin 0,3 prosenttia vuoden 2005 helmikuuhun verrattuna. Puutavaralajeittain tarkasteltuna vuosimuutokset vaihtelivat välillä –3 prosenttia (mäntytukki) ja +2 prosenttia (koivukuitupuu). Myös hankintahinnat ovat alkuvuonna olleet nousussa mäntytukkia lukuun ottamatta.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte