METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 811, 16.3.2006

Puukauppa, helmikuu 2006

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa vähentynyt 40 prosenttia alkuvuonna

Puukauppaa on käyty tasaista mutta verkkaista tahtia vuoden alkukuukausina. Helmikuun loppuun mennessä puuta tuli yksityismetsistä markkinoille 4,0 miljoonaa kuutiometriä. Sekä tammi- että helmikuun ostomäärä oli 2 miljoonaa kuutiometriä. Alkuvuoden puukaupan määrä jäi 39 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin ja noin kolmanneksen pitkän ajanjakson (1996-2005) keskiarvon alapuolelle.

Suhteellisesti eniten vähenivät mäntytukin (-49 %) ja kuusitukin (-43 %) ostomäärät. Eri kuitupuutavaralajeissa lasku vaihteli 27 ja 37 prosentin välillä. Hankintakauppojen puun osuus oli tammi-helmikuussa 27 prosenttia yksityismetsien kokonaisostoista, kun osuus vuotta aikaisemmin jäi 20 prosenttiin.

Keskimääräinen kantohintataso oli helmikuussa 0,8 prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin. Kuusitukin nimellinen kantohinta nousi vuoden aikana 2 prosenttia, muiden puutavaralajien kantohinnat sitä vastoin laskivat 1-5 prosenttia. Kuusitukista maksetaan nyt huippuhintoja. Helmikuun pystykaupoissa kuusitukista maksettiin keskimäärin 47,2 euroa kuutiometriltä, ja maaliskuun alkupuoliskolla hinnat olivat edelleen nousussa. Korkeimpia kuusitukin kantohintoja maksettiin Hämeen-Uudenmaan ja Keski-Suomen metsäkeskusten alueilla. Myös mäntytukin keskimääräinen kantohinta on vahvistunut alkuvuoden aikana.

Hankintahinnoissa muutokset olivat kantohintoja vähäisempiä: lasku oli keskimäärin 0,3 prosenttia vuoden 2005 helmikuuhun verrattuna. Puutavaralajeittain tarkasteltuna vuosimuutokset vaihtelivat välillä -3 prosenttia (mäntytukki) ja +2 prosenttia (koivukuitupuu). Myös hankintahinnat ovat alkuvuonna olleet nousussa mäntytukkia lukuun ottamatta.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte