METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 803, 26.1.2006

Puukauppa, joulukuu 2005

Toimittaja: Martti Aarne

Hiljainen puukauppavuosi: Ostot vähenivät yli 6 miljoonaa kuutiometriä

Vuosi 2005 oli puukaupassa hiljaisin yli vuosikymmeneen. Metsäteollisuus osti yksityismetsien puuta kaikkiaan 29,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastaa noin 37 miljoonaa kuutiometriä markkinoille hakattavana puumääränä. Teollisuus jäi siten yli 4 miljoonaa kuutiometriä vuodelle 2005 asetetusta puumäärätavoitteestaan. Vuosina 1995– 2004 metsäteollisuus osti puuta keskimäärin noin 35 miljoonaa kuutiometriä vuosittain. Alle 30 miljoonan kuutiometrin jäätiin viimeksi vuonna 2001 ja sitä ennen 1990-luvun alkuvuosina.

Toisaalta raakapuun tuonti oli vuonna 2005 ennätystasolla. Tammi–lokakuun kumulatiivinen tuontimäärä – 17,9 miljoonaa kuutiometriä – oli 27 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Puukaupan määrä väheni 17 prosentilla (6,1 miljoonalla kuutio- metrillä) vuoteen 2004 verrattuna. Tosin teollisuuden puuntarvekin pieneni tuntuvasti alkukesän työkiistan takia. Puukaupan väheneminen (–21 %) kohdistui yksinomaan yksityismetsien pystykauppoihin. Sitä vastoin hankintapuuta tuli markkinoille 4 prosenttia edellisvuotista enemmän. Hankintakauppojen osuus nousi 20 prosenttiin teollisuuden kokonaisostoista, kun vastaava osuus vuonna 2004 oli 16 %. Puutavaralajeittain tarkasteltuna eniten supistuivat mäntytukin (–28 %) ja kuusitukin (–21 %) ostomäärät. Kuitupuutavaralajien ostot vähenivät puutavaralajista riippuen 5–16 prosenttia.

Vuonna 2005 keskimääräinen nimellinen kantohintataso oli 0,7 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kuusi- ja koivutukista maksettiin keskimäärin 3 prosenttia korkeampia kantohintoja kuin vuonna 2004. Mäntytukin kantohinta laski vuositasolla noin 3 prosenttia. Kuitupuun kantohinnat nousivat puutavaralajista riippuen 1–2 prosenttia (kuva 4). Hankintakauppojen hinnoissa kehitys oli samansuuntaista kuin pystykaupoissa, tosin hintamuutokset olivat hieman pystykauppoja voimakkaampia. Keskimääräinen nimellinen hankintahintataso oli 2,4 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2004. Myös hankintakaupoissa mäntytukin hinta laski (–1 %), mutta muiden puutavaralajien hinnat nousivat 2–4 prosenttia.

Vuosi 2006 on puumarkkinoilla käynnistynyt odottavissa merkeissä. Vuoden kolmen ensimmäisen viikon aikana puuta kertyi noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä, yli 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2005 vastaavaan aikaan.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte