METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 826, 22.6.2006

Raakapuun käyttö Suomessa 2005

Toimittaja: Veli Suihkonen

Raakapuun käyttö väheni 74 miljoonaan kuutiometriin

Massa- ja paperiteollisuuden tuotantoseisokit viime vuoden touko-kesäkuussa heijastuivat metsäteollisuuden puunkäytössä yhdeksän prosentin suuruisena vähenemisenä 67,8 miljoonaan kuutiometriin. Vähennys kohdistui erityisesti kotimaiseen kuitupuuhun, jossa oli lähes kuuden miljoonan kuutiometrin vähennys edellisvuodesta. Puun tuonti oli ennätyksellistä vuonna 2005, mutta tuontipuun käyttö kasvoi vain 0,5 miljoonaa kuutiometriä vuodesta 2004. Sahateollisuuden puunkäyttö laski runsaat kaksi miljoonaan kuutiometriä. Raakapuun kokonaiskäyttö, joka sisältää teollisuuden puun lisäksi kiinteistöjen polttopuun ja vientiin menneen puun, oli 74,1 miljoonaa kuutiometriä.

Puumassateollisuuden puun käyttö väheni kaksitoista prosenttia 46,8 miljoonaan kuutiometriin. Pudotusta edellisvuodesta oli 5,7 miljoonaa kuutiometriä. Väheneminen kohtistui erityisesti selluteollisuuden puun käyttöön 4,5 miljoonalla kuutiometrillä. Kotimaisen sahahakkeen ja purun käyttö selluteollisuudessa väheni reilulla puolella miljoonalla kuutiometrillä, kun tuontihakkeen käyttö pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2004. Mekaanisen massateollisuuden käyttämä puumäärä supistui yhdeksällä prosentilla 11,1 miljoonaan kuutiometriin, kohdistuen erityisesti kotimaiseen kuitupuuhun.

Puutuoteteollisuuden raakapuun käyttö aleni reilulla parilla miljoonalla kuutiometrillä 31,3 miljoonaan kuutiometriin, josta tuontipuun osuus oli 4,5 miljoonaa kuutiometriä eli 14 prosenttia. Sahateollisuus käytti yhteensä 27,0 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta, tukkipuuta sahattiin 25,2 ja pikkutukkeja 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Vaneriteollisuuden raakapuun käyttö pysyi edellisvuoden tasolla.

Alueellisesti erityisesti massa- ja paperiteollisuuden keskittymästään tunnettu Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen toiminta-alue koki suurimmat vähennykset sekä tukkipuun että kuitupuun käytössä. Kuitupuun käyttö Kaakkois-Suomessa väheni 2,2 ja tukkipuun 0,4 miljoonalla kuutiometrillä. Kaakkois-Suomen raakapuun kokonaiskäyttö hiipui kaikkiaan 15 prosenttia. Muissa metsäkeskuksissa puun käytön väheneminen oli huomattavasti maltillisempaa.

Kuva 1. Puun käyttö Suomessa


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte