METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 814, 21.3.2006

Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2005

Toimittajat: Yrjö Sevola ja Veli Suihkonen

Vuoden 2005 markkinahakkuut 53 miljoonaa kuutiometriä

Vuonna 2005 markkinapuun hakkuut, 52,6 miljoonan kuutiometriä, laskivat edellisvuodesta viisi prosenttia. Lasku oli pienempi kuin metsäteollisuuden tuotannon väheneminen (-10 % touko-kesäkuun tuotantoseisokkien takia). Kun puun tuonti oli ennätyksellisen suurta, metsäteollisuus kasvatti hakatun puun varastojaan noin 60 prosentilla vuoden vaihteeseen mennessä.

Tukkipuun hakkuut olivat 24,4 ja kuitupuun 28,2 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut laskivat edellisvuodesta 8 prosenttia. Kuitupuun hakkuissa lasku jäi yhteen prosenttiin. Yksittäisistä puutavaralajeista suurimmat kertymät olivat kuusitukilla ja mäntykuitupuulla, 13,4 ja 12,5 miljoonaa kuutiometriä vastaavasti.

Yksityismetsien hakkuut, 44,2 miljoonaa kuutiometriä, merkitsivät 84 prosentin osuutta kotimaisen teollisuuspuun hankinnasta. Kun tuontipuu otetaan huomioon, yksityismetsien puun osuus oli noin 60 prosenttia. Yksityismetsien hakkuut pienenivät edellisvuodesta 2,4 miljoonaa kuutiota.

Yksityinen metsänomistaja myy puunsa yleensä pystyyn, ja ostaja organisoi korjuun. Pystykauppaleimikoista kertyi puuta 35,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 2,7 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsänomistajien organisoimista tai itse tehdyistä hankintahakkuista kertyi 8,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,4 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisvuonna. Hankintahakkuiden osuus ykstyismetsien hakkuista oli 19 prosenttia. Alueista erottuu Etelärannikko, jossa hankintapuun osuus oli 56 prosenttia. Vaihtelun toisella laidalla ovat Keski-Suomen ja Pohjois-Savon metsäkeskusten alueet, joissa hankintapuun osuus jäi 12 prosenttiin.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuut vaihtelevat suhdanteiden mukaan. Vuonna 2005 hakkuut olivat 3,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli edellisvuotista tasoa. Metsähallitus hakkaa tasaisesti vuodesta toiseen, vuonna 2005 4,6 miljoonaa kuutiometriä, jossa vähennystä neljä prosenttia.

Metsäkeskusten toimialueet ovat erikokoisia ja metsävaroiltaan erilaisia. Suurimmat hakkuumäärät kertyivät Etelä-Savosta (5,4 milj. m³) ja Keski-Suomesta (5,0 milj. m³), mikä heijastelee niiden runsaita metsävaroja.

Kaikki edellä mainitut luvut koskevat markkinapuuta. Muutkin hakkuut (lähinnä polttopuuta) käsittävä hakkuukertymä oli 58,7 miljoonaa kuutiometriä, josta yksityismetsien osuus oli 50,3 miljoonaa kuutiometriä. Puuston kokonaispoistuma oli 67,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 3,2 prosenttia puuvarannosta. Puuston kasvu on noin 87 miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli 4,2 prosenttia.

Taulukko ja kuva 1
Kuvat 2 ja 3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte