METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 845, 23.11.2006

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Lokakuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on saman verran kuin vuotta aiemmin. Määrä nousi syyskuusta 13 prosenttia. Hakatusta puusta 80 prosenttia (4,0 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 12  prosenttia. Lokakuun hakkuut olivat neljä prosenttia alle edeltävän 10-vuotiskauden keskiarvon.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,7 ja kuitupuun 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuoden lokakuussa jakauma oli aivan sama. Suurin muutos edellisvuodesta on kuusikuidun kahdeksan prosenttia pienempi kertymä. Mänty- ja koivukuitua hakattiin 3-4 prosenttia viimevuotista enemmän.

Ammattimainen puunkorjuu työllisti lokakuun puolivälissä runsaat 4 500 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 300. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-lokakuun hakkuut olivat yhteensä 41,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on prosentin verran vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukin hakkuut kaikkiaan (19,0 milj. m³) pysyivät viimevuotisella tasolla, kun kuitupuun hakkuissa (22,4 milj. m³) vähennys oli kaksi prosenttia. Suurin suhteellinen muutos puutavaralajien kohdalla oli mäntytukin hakkuiden viiden prosentin lisäys, ja samansuuruinen väheneminen kuusikuidun hakkuissa. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin suhteellinen muutos oli yhtiöiden omien metsien hakkuiden lähes kaksinkertaistuminen edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli 15,9 miljoonaa kuutiometriä, pari prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tukissa vähennystä oli kaksi, kuidussa kolme prosenttia. Vähennykset kohdistuivat kuusen hakkuisiin. Yhtiöt lisäsivät omien metsiensä hakkuita suhteellisesti eniten, yli 40 prosenttia viime vuodesta.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte