METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 842, 26.10.2006

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Syyskuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat syyskuussa 4,5 miljoonaa kuutiometriä eli neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä nousi elokuusta vain kolme prosenttia. Hakatusta puusta 75 prosenttia (3,4 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 11 prosenttia. Syyskuun hakkuut olivat neljä prosenttia pienemmät kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin syyskuussa.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,3 ja kuitupuun 2,1 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaisiin hakkuisiin verrattuna määrät muuttuivat -3 ja -5 prosenttia, vastaavasti. Laskua oli erityisesti kuusitukissa (-8 %) ja kuusikuidussa (-11 %).

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli syyskuun puolivälissä noin 5 000 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 700.

Tammi-syyskuun hakkuut olivat yhteensä 36,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä on prosentin verran vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukin hakkuut (16,3 milj. m³) pysyivät viimevuotisella tasolla, kun kuitupuun hakkuut (20,1 milj. m³) vähenivät kaksi prosenttia. Mäntytukin hakkuut olivat viimevuotista runsaammat (+6 %), mutta kuusitukin hakkuut pienenivät neljä prosenttia. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin suhteellinen muutos on, että yhtiöiden omien metsien hakkuut melkein kaksinkertaistuivat.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli 10,8 miljoonaa kuutiometriä, kolme prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tukissa vähennystä oli -3, kuidussa -4 prosenttia. Lisäystä oli mäntytukin hakkuissa (+7 %), kun kuusipuutavaralajien hakkuut vähenivät.

Kuvat 1 ja 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte