METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 839, 27.9.2006

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Elokuun hakkuut 4,3 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tavallista pienempi osuus, 72 prosenttia (3,1 milj. m³), hakatusta puusta oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus jäi 10 prosenttiin. Elokuun hakkuut olivat prosentin verran alle edeltävän 10-vuotiskauden keskiarvon.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,3 ja kuitupuun 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaisiin hakkuisiin verrattuna tukkipuun hakkuut olivat kaksi ja kuitupuun hakkuut yhdeksän prosenttia pienemmät. Mäntytukin hakkuissa oli kuitenkin yhdeksän prosentin kasvu viime vuoden elokuusta.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli elokuun puolivälissä noin 4 100 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 200. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-elokuun hakkuut olivat yhteensä 31,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä on saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Tukkipuun hakkuissa (14,0 milj. m³) oli prosentin lisäys, ja kuitupuun hakkuissa (17,9 milj. m³) prosentin vähennys. Suurin suhteellinen muutos puutavaralajien kohdalla oli mäntytukin hakkuiden kuuden prosentin kasvu. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin suhteellinen muutos oli yhtiöiden omien metsien hakkuiden runsas kaksinkertaistuminen edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli 6,3 miljoonaa kuutiometriä, kolme prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Vähenemä oli sama sekä tukin että kuidun kohdalla. Heinä-elokuussa kiinnostus on kohdistunut vilkkaana erityisesti mäntytukkiin.

Kuvat 1 ja 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte