METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 834, 22.8.2006

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Heinäkuun hakkuut 2 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat heinäkuussa 2,0 miljoonaa kuutiometriä, saman verran kuin viime vuonna. Vajaat 2/3 hakatusta puusta (1,3 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 20 prosenttia. Heinäkuun hakkuut olivat 10 prosenttia pienemmät kuin heinäkuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Hakkuut jakautuivat tasan tukki- ja kuitupuun kesken: molempien kertymä oli 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut olivat 7 prosenttia alle ja kuitupuun hakkuut 9 prosenttia yli edellisvuoden heinäkuun hakkuiden. Hakkuut ovat yleensä heinäkuussa pienimmillään, nyt pudotusta kesäkuun määristä oli kolmannes.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli heinäkuun puolivälissä noin 3 200 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 000. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-heinäkuun hakkuut olivat 27,6 miljoonaa kuutiometriä, saman verran kuin edellisvuonna, mikä pätee sekä tukki- että kuitupuun hakkuisiin. Kuitenkin mäntytukin hakkuut olivat kuusi prosenttia viimevuotista isommat. Yhtiöt ovat yli kaksinkertaistaneet omien metsiensä hakkuut.

Kuvat 1 ja 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte