METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 831, 4.8.2006

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, kesäkuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Kesäkuun hakkuut kolme miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat kesäkuussa 3,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yli kaksi kertaa edellisvuotista enemmän, mutta on muistettava, että paperiteollisuuden työtaistelutoimien vuoksi hakkuut viime vuoden kesäkuussa olivat poikkeuksellisen pienet. Kun yleensä kesäkuun hakkuut ovat toukokuun hakkuita pienemmät, niin tällä kertaa kesäkuun hakkuut olivat hieman suuremmat. Lähes 75 prosenttia hakatusta puusta (2,3 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli neljännes. Kesäkuun hakkuut olivat 17 prosenttia suuremmat kuin kesäkuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,5 ja kuitupuun 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Sekä tukki- että kuitupuun hakkuut palautuivat edellisvuotisesta "kuopasta" tasolle, joka on lähes viidenneksen korkeampi kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli kesäkuun puolivälissä noin 2 700 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 800. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-kesäkuun hakkuut olivat 25,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli saman verran kuin edellisvuonna. Tukin hakkuissa oli kahden prosentin nousu ja kuitupuun hakkuissa yhden prosentin lasku edellisvuodesta. Yhtiöt ovat yli kaksinkertaistaneet omien metsiensä hakkuut.

Heinäkuussa 2005 alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli 53,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukin hakkuut olivat 24,8 ja kuitupuun hakkuut 28,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli kahden prosentin ja kuitupuun hakkuissa kolmen prosentin nousu. Lehtikuitupuun hakkuut nousivat kuusi prosenttia.

Kuvat 1 ja 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte