METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 827, 22.6.2006

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, toukokuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Toukokuun hakkuut kolme miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 18 prosenttia edellisvuotista enemmän, mutta on muistettava, että paperiteollisuuden työtaistelutoimien vuoksi hakkuut viime vuoden toukokuussa olivat tavallista pienemmät. Huhtikuusta hakkuumäärä pieneni 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Runsas 70 prosenttia hakatusta puusta (2,2 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli lähes 40 prosenttia. Toukokuun hakkuut olivat kolme prosenttia suuremmat kuin toukokuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,4 ja kuitupuun 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut palautuivat edellisvuotisesta 'kuopasta' (+47 %) keskimääräiselle tasolle. Kuitupuun hakkuut olivat samalla tasolla kuin edellisvuoden toukokuussa.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli toukokuun puolivälissä noin 3 500 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 100.

Tammi-toukokuun hakkuut olivat 22,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tukin hakkuissa oli 8 prosentin ja kuitupuun hakkuissa 6 prosentin lasku edellisvuodesta. Yhtiöt ovat yli kaksinkertaistaneet omien metsiensä hakkuut.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli toukokuuhun mennessä 50,0 miljoonaa kuutiometriä eli lähes saman verran kuin vuotta aikaisemmin (-1 %). Tukin hakkuut olivat 23,3 ja kuitupuun hakkuut 26,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli kahden prosentin vähenemä, kuitupuun hakkuiden pysyessä edellisen hakkuuvuoden tasolla. Huomattavin suhteellinen muutos oli kuusitukin hakkuiden pieneneminen neljä prosenttia.

Kuvat 1 ja 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte