METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 823, 24.5.2006

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Huhtikuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat huhtikuussa 4,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 6 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Normaalisti hakkuumäärät pienenevät kevättä kohti: nyt väheneminen maaliskuusta oli 1,3 miljoonaa kuutiometriä (–22 %). 80 prosenttia hakatusta puusta (3,7 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 31 prosenttia. Huhtikuun hakkuut olivat 3 prosenttia suuremmat kuin huhtikuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,7 ja kuitupuun 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut olivat 10 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 4 prosenttia alle edellisvuoden huhtikuun hakkuiden. Maaliskuuhun verrattuna tukkipuun hakkuut supistuivat 26 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 20 prosenttia.

Tammi–huhtikuun hakkuut olivat 19,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden alussa. Tukin hakkuissa oli 14 prosentin vähenemä ja kuitupuun hakkuissa 7 prosentin vähenemä edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli huhtikuuhun mennessä 46,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä on pari prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, vaikka yhtiöiden omien metsien hakkuut olivat nousseet lähes 70 prosenttia. Tukin hakkuut olivat 21,9 ja kuitupuun hakkuut 25,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli neljän prosentin vähenemä kuitupuun hakkuiden pysyessä viimevuotisella tasolla. Puutavaralajeista huomattavin suhteellinen muutos oli kuusitukin hakkuiden pieneneminen 6 prosenttia.

Kuvat 1 ja 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte