METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 818, 27.4.2006

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, maaliskuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat maaliskuussa 6,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli saman verran kuin edellisvuonna. Nousua helmikuusta oli 30 prosenttia. 80 prosenttia hakatusta puusta (4,8 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 24 prosenttia. Maaliskuun hakkuut olivat saman suuruiset kuin maaliskuussa keskimäärin edeltävällä 10– vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,3 ja kuitupuun 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuissa oli neljän prosentin vähennys ja kuitupuun hakkuissa kahden prosentin nousu edellisvuoden maaliskuusta. Helmikuuhun verraten tukkipuun hakkuut suurenivat 20 prosenttia, mutta kuitupuun hakkuut lähes 40 prosenttia.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli maaliskuun puolivälissä noin 5 300 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 400. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–maaliskuun hakkuut olivat 14,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 11 prosenttia alle edellisvuoden alun tason. Tukin hakkuissa oli 15 prosentin lasku ja kuitupuun hakkuissa 8 prosentin lasku edellisvuodesta. Yhtiöt olivat yli kolminkertaistaneet omien metsiensä hakkuut.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli maaliskuuhun mennessä 42,3 miljoonaa kuutiometriä eli prosentin vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuut olivat hieman pienemmät (- 6 %), Metsähallituksen hakkuut hieman suuremmat (+ 4 %) ja yhtiöiden omien metsien hakkuut huomattavasti suuremmat (+ 67 %) kuin edellisvuonna. Tukin hakkuut olivat 20,1 ja kuitupuun hakkuut 22,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli neljän prosentin vähenemä, kuitupuun hakkuissa yhden prosentin nousu. Huomattavin suhteellinen muutos oli kuusitukin hakkuiden pieneneminen 6 prosenttia.

Kuvat 1 ja 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte