METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 815, 22.3.2006

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Helmikuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat helmikuussa 4,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 16 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Nousua tammikuusta oli 9 prosenttia. 80 prosenttia hakatusta puusta (3,7 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli viidennes. Helmikuun hakkuut olivat 12 prosenttia pienemmät kuin helmikuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Siinä heijastuvat hiljainen puukauppa, ennätyksellinen puun tuonti ulkomailta ja suuriksi kasvaneet hakatun puutavaran varastot.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,9 ja kuitupuun 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuissa oli 18 prosentin ja kuitupuun hakkuissa 14 prosentin vähennys edellisvuoden helmikuusta. Tammikuuhun verraten tukkipuun hakkuissa oli 6 prosentin ja kuitupuun hakkuissa 11 prosentin lisäys.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli helmikuun puolivälissä runsaat 5 200 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 400. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-helmikuun hakkuut olivat 8,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 17 prosenttia edellisvuoden alkua vähemmän. Tukin hakkuissa vähennystä oli 21 ja kuitupuun hakkuissa 14 prosenttia.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli helmikuuhun mennessä 36,3 miljoonaa kuutiometriä eli pari prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähennys kohdistui yksityismetsien hakkuisiin (-6 %), kun Metsähallituksen hakkuut olivat edellisvuoden tasolla, ja yhtiöiden omien metsien hakkuut olivat 52 prosenttia edellisvuotta suuremmat. Tukin hakkuut olivat 17,8 ja kuitupuun hakkuut 18,5 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli neljän prosentin väheneminen, kuitupuun hakkuiden pysyessä edellisvuoden tasolla. Huomattavin suhteellinen muutos oli kuusitukin hakkuiden pieneneminen 6 prosenttia.

Kuvat 1 ja 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte