METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 815, 22.3.2006

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Helmikuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat helmikuussa 4,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 16 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Nousua tammikuusta oli 9 prosenttia. 80 prosenttia hakatusta puusta (3,7 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli viidennes. Helmikuun hakkuut olivat 12 prosenttia pienemmät kuin helmikuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Siinä heijastuvat hiljainen puukauppa, ennätyksellinen puun tuonti ulkomailta ja suuriksi kasvaneet hakatun puutavaran varastot.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,9 ja kuitupuun 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuissa oli 18 prosentin ja kuitupuun hakkuissa 14 prosentin vähennys edellisvuoden helmikuusta. Tammikuuhun verraten tukkipuun hakkuissa oli 6 prosentin ja kuitupuun hakkuissa 11 prosentin lisäys.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli helmikuun puolivälissä runsaat 5 200 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 400. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-helmikuun hakkuut olivat 8,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 17 prosenttia edellisvuoden alkua vähemmän. Tukin hakkuissa vähennystä oli 21 ja kuitupuun hakkuissa 14 prosenttia.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli tammikuuhun mennessä 31,7 miljoonaa kuutiometriä eli prosentin verran enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuut olivat hieman pienemmät (-2 %), Metsähallituksen hakkuut pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta yhtiöiden omien metsien hakkuut olivat yli 40 prosenttia edellisvuotta suuremmat. Tukin hakkuut olivat 15,9 ja kuitupuun hakkuut 15,8 miljoonaa kuutiometriä. Muutokset edellisvuodesta olivat -2 ja +4 prosenttia vastaavasti. Huomattavin suhteellinen muutos oli lehtikuitupuun hakkuiden 7 prosentin lisäys.

Kuvat 1 ja 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte