METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 802, 20.1.2006

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2005

Toimittaja: Yrjö Sevola

Joulukuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä laski marraskuusta 3 prosenttia. Suuri valtaosa, 88 prosenttia, hakatusta puusta (4,9 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 24 prosenttia. Joulukuun hakkuumäärä oli 12 prosenttia enemmän kuin edeltävällä 10–vuotiskaudella keskimäärin. Hankintahakkuut olivat viimeksi yhtä runsaat 1990-luvun lopulla.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,6 ja kuitupuun 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna tukin hakkuut olivat 6 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 11 prosenttia runsaammat. Erityisesti mäntytukkia ja -kuitua hakattiin viimevuotista enemmän. Kuusitukin kohdalla oli pientä vähennystä.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli joulukuun puolivälissä noin 5 000 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 400. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Vuoden 2005 markkinapuun hakkuut olivat yhteensä 53,0 miljoonaa kuutiometriä (ennakkoarvio), mikä on pari prosenttia vähemmän kuin vastaava ennakkoarvio vuotta aikaisemmin. Hakkuita vähensivät paperiteollisuuden työtaistelutoimet touko–kesäkuussa, jotka heijastuivat myös sahateollisuuteen, ja poikkeuksellisen suuri puuntuonti ulkomailta. Vähennys kohdistui pääasiassa tukkipuuhun, jonka hakkuissa (24,6 milj. m³) oli viiden prosentin vähennys, kuitupuun hakkuiden (28,4 milj. m³) yltäessä lopulta parin prosentin kasvuun. Merkittävin muutos puutavaralajien kohdalla oli kuusitukin hakkuiden väheneminen 8 prosenttia. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin suhteellinen muutos oli yksityismetsien hankintahakkuiden 16 prosentin kasvu edellisvuodesta, vaikka hakkuut yksityismetsistä kaikkiaan hieman vähenivätkin.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden alkupuoliskon kertymä oli 27,5 miljoonaa kuutiometriä, 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukissa lisäystä oli 2, kuidussa 8 prosenttia. Merkittävää oli 12 prosentin hakkuiden lisäys lehtikuitupuun osalta. Yksityismetsien hankintahakkuut ja yhtiöiden omien metsien hakkuut olivat noin kolmanneksen edellisvuotta suuremmat.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte