Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 787, 23.8.2005

Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2005

Toimittaja: Martti Aarne

Kuitupuuvarastot lähes 50 prosenttia viimevuotista suuremmat

Paperiteollisuuden noin seitsemän viikkoa kestänyt työtaistelu täytti teollisuuden puuvarastot. Kesäkuun lopussa kuitupuuta oli valmiin puutavaran varastoissa 7,8 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuvarastojen määrä oli 2,4 miljoonaa kuutiota eli 46 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Näin korkealle kuitupuuvarastot nousivat viimeksi kesällä 1996. Lehtikuitupuuta oli hakatun puun varastoissa 3,2 miljoona kuutiometriä, jossa lisäystä edelliskesään verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä (+60 %).

Tukkipuuvarastot olivat kesäkuun lopussa ajankohtaan nähden normaalilla tasolla. Mänty- ja kuusitukkia oli varastoissa vajaat 0,7 miljoonaa kuutiometriä, 5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä kesänä.

Tuotantoseisokin lisäksi kuitupuuvarastojen kasvua selittää puun tuonnin lisääntyminen, joka alkuvuonna on painottunut kuitupuuhun. Tammi–toukokuussa 2005 mänty- ja kuusikuitupuun tuontimäärät lisääntyivät yli 80 prosenttia edellisvuodesta. Koivukuitupuun tuonti kasvoi 12 prosenttia (ks. tarkemmin Metsätilastotiedote 783).

Virallisia tilastotietoja julkaistaan vain metsäteollisuuden hakatun puun varastoista. Siten pystyvarastot ja keskeneräiset hankintakaupat jäävät tilastoinnin ulkopuolelle. Tilasto koskee vain Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiä. Nämä puutteet tilaston kattavuudessa heikentävät sen käyttökelpoisuutta.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/