Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 759, 17.02.2005

Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2004

Toimittaja: Martti Aarne

Hakatun puun varastot 7,0 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vuonna 2004 runsaat 6 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden puunkäyttö nousi ennätystasolle, ja raakapuun kokonaisvarannot supistuivat merkittävästi vuoden 2004 kuluessa. Virallisia tilastotietoja on kuitenkin vain teollisuuden hakatun puutavaran varastoista. Niiden kokonaismäärä, massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2004 lopussa 7,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 1,9 miljoonaa kuutiota (22 prosenttia) pienempi kuin vuotta aiemmin. Kesällä 2004 puuta oli varastossa 7,6 miljoonaa kuutiometriä.

Hakatun puun varastojen lasku kohdistui kuitupuuhun: sekä mänty- että lehtikuitupuun varastot supistuivat 37 prosenttia vuoden takaisesta. Kuusikuitupuun varastot supistuivat vain 7 prosenttia. Osaltaan tätä selittää kuusikuitupuun tuonnin kasvu noin 10 prosentilla edellisvuodesta. Kaikkiaan eri kuitupuutavaralajeja oli varastossa vuoden 2004 lopussa 3,7 miljoonaa kuutiometriä.

Myös tukkipuulla kokonaisvarannot alenivat vuonna 2004, mutta hakatun tukkipuun varastot olivat suuremmat kuin vuoden 2003 lopussa. Havutukkia oli tehdas- ja välivarastoissa kaikkiaan 1,9 miljoonaa kuutiometriä, 13 prosenttia enemmän kuin vuoden 2003 lopussa.


Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/