Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 781, 8.7.2005

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti paisui ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin
- Metsäteollisuustuotteiden vientiä vaivasi matala hintataso

Puu

Puun tuonti paisui edelleen vuonna 2004, jolloin ylittyi ensimmäistä kertaa 17 miljoonan kuutiometrin raja. Tuonti kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta. Seitsemän viimeisen vuoden aikana entinen puun tuontiennätys on lyöty toistuvasti lukuunottamatta vuonna 2000 tapahtunutta hienoista notkahdusta.

Valtaosa tuontipuusta hankittiin Venäjältä, jonka osuus määrästä ylsi 80 prosenttiin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Venäjän osuus tuonnista on vaihdellut 80–86 prosentin välillä. Viron osuus oli 7 prosenttia, Latvian 6 prosenttia ja Britannian 2 prosenttia. Eri maiden osuudet tuonnista ovat säilyneet varsin vakaina, vaikka tuotu määrä onkin lisääntynyt voimakkaasti. Puulajeista maahamme virtasi edelleen eniten koivua, yhteensä 7,0 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 90 prosenttia oli kuitupuuta. Kuusta tuotiin 4,1 ja mäntyä 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukin osuus tuonnista on kasvanut 1990–puolivälin jälkeen. Suhtellisesti eniten tällä jaksolla kasvoi kuusitukin tuonti.

Suomi oli vahvasti puun nettotuoja, sillä vuonna 2004 maastamme vietiin ulkomaille vain 1,1 miljoonaa kuutiometriä puuta, mistä kaksi kolmasosaa meni Ruotsiin. Raakapuun vienti (0,8 milj. m³) koostui lähinnä männystä ja havuhakkeesta. Jätepuuta vietiin 0,3 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Vuonna 2004 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 12,0 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 24 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä, joskin niiden osuus on vähitellen supistunut. Vuonna 2004 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi vain kahdella prosentilla edellisvuodesta, vaikka Suomen koko tavaraviennin arvo lisääntyi viidellä prosentilla. Metsäteollisuustuotteiden viennin määrät olivat kasvaneet kaikissa tärkeimmissä tuoteryhmissä, mutta niiden alhaiset hinnat jarruttivat viennin arvon kasvua. Puolet metsäteollisuuden vientituloista kertyi paperista. Paperin vientimäärä oli lisääntynyt kahdeksalla prosentilla mutta viennin arvo vain kolmella prosentilla edellisvuodesta.

Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä 18 prosenttia meni Saksaan, joka oli massa- ja paperi-teollisuutemme tärkein kauppakumppani. Britannian osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä ylsi 13 prosenttiin, ja se oli suurin Suomen puutuoteteollisuuden tuotteiden ostaja. Euroopan unionin (EU25) osuus metsäteollisuuden viennistä oli 68 prosenttia. Aasian osuus oli 11 ja Pohjois-Amerikan 8 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme 1,1 miljardin euron arvosta. Tärkein tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet, joita tuotiin 0,2 miljardin euron arvosta. Vajaa kolmannes metsäteollisuustuotteiden tuonnista oli lähtöisin Ruotsista.

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/