METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 798, 13.12.2005

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2005

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti jatkui vilkkaana syyskuussa

Puu

Suomeen tuotiin syyskuussa 1,8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tammi–syyskuussa tuontimäärä nousi jo 16,0 miljoonaan kuutiometriin, 26 prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin.

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana tuodusta puusta oli koivukuitupuuta kolmasosa. Kuusikuitupuuta ja -tukkia oli kumpaakin hieman alle 15 prosenttia ja mäntykuitupuuta sekä -tukkia molempia 8 prosenttia. Haketta oli 11 prosenttia tuontipuusta. Tammi– syyskuussa tuodun mäntykuitupuun keskihinta oli 12 ja kuusikuitupuun 8 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Koivukuitupuun ja havutukkien hinnat laskivat muutaman prosentin.

Suomesta vietiin tammi–syyskuussa 1,0 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli 40 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin syyskuussa 1,0 miljardin euron arvosta. Tammi–syyskuussa viennin arvo jäi 7,6 miljardiin euroon, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Puutuoteteollisuuden vientimäärät nousivat syyskuussa totutulla tavalla heinä- ja elokuun hiljaiselon jälkeen. Viennin arvo kasvoi elokuusta peräti kaksi viidesosaa, mutta tammi–syyskuun kumulatiivinen viennin arvo jäi 8 prosenttia alemmaksi kuin edellisvuonna.

Tärkeimpien massa- ja paperiteollisuustuotteiden keskimääräiset vientihinnat olivat muutaman prosenttiyksikön alempia kuin vuotta aikaisemmin. Vientimäärät laskivat kuitenkin niin paljon, että massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo jäi 16 prosenttia pienemmäksi kuin edellisvuonna.

Kuva 1

Kuva 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte