Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 794, 9.11.2005

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2005

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti taas huippulukemissa elokuussa - Metsäteollisuuden vienti palautui elokuussa normaaliksi

Puu

Puun tuonti Suomeen kipusi huippulukemiin elokuussa, jolloin maahamme virtasi 1,9 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta.

Tammi–elokuun tuonti ylsi 14,1 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli peräti neljänneksen edellisvuotista suurempi siitä huolimatta, että viime vuonna päädyttiin puun tuontiennätykseen. Tuodusta puusta kolmannes oli koivukuitupuuta. Seuraavaksi eniten Suomeen virtasi kuusitukkia ja kuusikuitupuuta. Kummankin puutavaralajin osuus tuonnista oli 14 prosenttia. Neljä viidesosaa puusta oli peräisin Venäjältä, ja seuraavaksi eniten puuta tuli Latviasta ja Virosta.

Tammi–elokuussa Suomesta vietiin puuta 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä lisääntyi 42 prosenttia edellisvuodesta.

Metsäteollisuustuotteet

Elokuussa Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita 1,0 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuuden työtaistelun vaikutus ei enää ulottunut elokuun vientiin, joka palasi kahden vaisun kuukauden jälkeen sekä viennin määrien että yksikköarvojen suhteen normaalitasolleen.

Tammi–elokuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jäi kuitenkin vain 6,6 miljardiin euroon. Viennin arvo oli peräti 16 prosenttia viimevuotista pienempi. Metsäteollisuuden viennin arvoa supistivat työsulun lisäksi metsäteollisuustuotteiden, erityisesti paperin, matalat vientihinnat.

Tammi–elokuussa Suomeen tuotiin metsäteollisuustuotteita 0,8 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli melko tavanomainen.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/