Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 791, 6.10.2005

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2005

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti jatkui heinäkuussa vilkkaana - Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jäi selvästi jälkeen edellisvuodesta

Puu

Puun tuonti jatkui myös keskikesällä vilkkaana, ja heinäkuussa 2005 tuonniksi kirjattu 1,6 miljoonaa kuutiometriä olikin vuodenaikaan nähden erittäin suuri määrä.

Tammi–heinäkuussa puun tuonti ylsi 12,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä ylitti 22 prosentilla edellisen ennätysvuoden 2004 vastaavan jakson tuonnin. Puusta 80 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Raakapuun tuonnista 28 prosenttia muodostui tukeista. Venäläisestä ja ruotsalaisesta tuontipuusta tukkia oli noin kolmannes, mutta muualta maahamme virtasi lähes pelkästään kuitupuuta.

Suomesta vietiin tammi–heinäkuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Puolet viennistä oli joko mäntytukkia tai mäntykuitupuuta.

Metsäteollisuustuotteet

Heinäkuussa Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita 0,6 miljardin euron arvosta. Vaikka metsäteollisuuden vienti elpyikin kesäkuun pohjalukemista, viennin arvo jäi silti 35 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden heinäkuussa. Paperiteollisuuden työtaistelun loppuminen palautti massa- ja paperiteollisuuden tilastoidut vientihinnat kesäkuun jälkeen normaaleiksi, kun tuoteryhmien sisältämien tuotteiden jakautuma palautui ennalleen.

Tammi–heinäkuussa metsäteollisuustuotteiden kumulatiivinen vienti ylsi 5,6 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteiden vienti väheni työtaistelun johdosta peräti viidenneksellä viime vuodesta, vaikka samaan aikaan Suomen koko tavaravienti kasvoi 6 prosentilla.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/