Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 788, 8.9.2005

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2005

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti romahti kesäkuussa

Puu

Paperiteollisuuden työselkkaus ei hillinnyt kesäkuussa puuvirtaa Suomeen, sillä metsäteollisuus toi kuun aikana maahamme 1,6 miljoonaa kuutiometriä puuta. Vuoden ensimmäisen puolikkaan kumulatiivinen tuonti kipusi 10,7 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli peräti 24 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Puun tuonti jatkui siis vahvassa ennätysvauhdissa. Puusta 80 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 7 prosenttia toiseksi tärkeimmäksi tuontimaaksi kohonneesta Latviasta ja 6 prosenttia Virosta. Ruotsi on kivunnut heti seuraavaksi 3 prosentin osuudellaan. Osuuden lievä kasvu johtunee Ruotsin tammikuisista myrskytuhoista, mutta kaiken kaikkiaan niillä on ollut varsin vähäinen vaikutus Suomen tuontipuuvirtoihin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti romahti kesäkuussa johtuen paperiteollisuuden työtaistelusta. Viennin arvo jäi vain 0,3 miljardiin euroon, kun normaali suuruusluokka olisi ollut miljardi euroa. Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo supistui 0,1 miljardiin euroon, mikä oli vain reilu kymmenesosa tavanomaisesta. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden yksikköarvot olivat myös varsin poikkeukselliset, eivätkä välttämättä heijasta tuotteiden todellista hintakehitystä. Puutuoteteollisuuden vientiin paperin työtaistelu ei kesäkuussa juuri heijastunut.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla metsäteollisuustuotteiden viennin arvo supistui 16 prosentilla edellisvuotisesta. Supistuminen koski lähes kaikkia metsäteollisuuden tuoteryhmiä.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/