Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 783, 4.8.2005

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2005

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti toukokuussa edelleen huippulukemissa - Paperiteollisuuden työtaistelu vähensi metsäteollisuustuotteiden vientiä

Puu

Puun tuonti jatkui edelleen toukokuussa kiivaana yltäen 1,9 miljoonaan kuutiometriin. Tätä ennen vain kuluvan vuoden maalis- ja huhtikuussa on ylitetty nyt saavutetut luvut, joten toukokuun puolivälissä valtakunnalliseksi laajennut paperiteollisuuden työselkkaus ei juuri supistanut puun tuontia.

Tammi–toukokuussa puuta virtasi Suomeen 9,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä kasvoi edellisvuodesta 26 prosentilla. Puun tuonti on viime vuosina lisääntynyt nopeasti. Vielä kymmenen vuotta sitten puuta tuotiin koko vuoden aikana maahamme vähemmän kuin kuluvan vuoden tammi–toukokuussa. Tuontipuusta 79 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Latvia oli 8 prosentin osuudellaan noussut toiseksi tärkeimmäksi puun tuontimaaksi Viron ohitse.

Metsäteollisuustuotteet

Toukokuussa Suomesta vietiin metsäteollisuuden tuotteita 0,8 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuuden viennin arvo väheni neljänneksellä viime vuoden toukokuuhun verrattuna johtuen paperiteollisuuden tuotantoseisokeista. Paperiviennin arvo olikin toukokuussa peräti 35 ja määrä 32 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Työselkkaus supisti myös kartongin ja massojen vientiä.

Tammi–toukokuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvo ylsi 4,7 miljardiin euroon. Sekä puutuoteteollisuudessa että massa- ja paperiteollisuudessa kumulatiivisen viennin arvo supistui 6 prosenttia edellisvuodesta. Puutuoteteollisuudessa vienti oli jo ennen toukokuutakin jäänyt jälkeen edellisvuodesta, ja työtaistelun myötä näin kävi myös massa- ja paperiteollisuudessa.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/