Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 780, 6.7.2005

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2005

Toimittaja: Aarre Peltola

Ennätykset ryskyivät puun tuonnissa

Puu

Puun kuukausituonti kohosi huhtikuussa jälleen uuteen ennätykseen. Tuonti ylitti kahden miljoonan kuutiometrin rajan jo toista kuukautta peräkkäin. Tammi–huhtikuun tuonti kasvoi peräti neljänneksellä vuoden takaisiin lukemiin verrattuna siitä huolimatta, että viime vuosi päättyi puun tuontiennätykseen. Toukokuussa kuukausituonnin ennakoidaan kuitenkin jo pienenevän.

Tammi–huhtikuun aikana maahamme tuodusta puusta 58 prosenttia koostui havupuusta. Tuonnin tärkein puutavaralaji oli kuitenkin edelleen koivukuitupuu, jota kuljetettiin Suomeen 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Sekä kuusitukkipuuta että kuusikuitupuuta tuotiin miljoona kuutiometriä kumpaakin. Kuusen tuonti alkaa olla jo lähes yhtä suurta kuin koivun tuonti.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuutuotteita vietiin Suomesta huhtikuussa vajaan miljardin euron arvosta. Alkuvuoden kumulatiivinen viennin arvo ylsi 3,9 miljardiin euroon. Arvo jäi prosentin edellisvuotista pienemmäksi. Puutuoteteollisuudessa sahatavaran vientimäärä supistui 8 prosentilla ja vanerin 5 prosentilla viime vuodesta. Sahatavaraviennin arvoa painoi alaspäin yksikköhintojen alamäki. Paperiteollisuudessa sekä paperin että kartongin vienti olivat kasvaneet hieman. Paperin keskimääräinen yksikköarvo on pysytellyt koko alkuvuoden alle 600 eurossa tonnilta, mikä on vähentänyt paperista saatavien  vientitulojen  määrää.  Metsäteollisuustuotteiden vienti onkin kuluvana vuonna jäänyt jälkeen Suomen tavaraviennin keskimääräisestä kasvuvauhdista.

Kuva 1
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/