Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 776, 7.6.2005

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2005

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Puu

Puun kuukausituonti ylitti maaliskuussa ensimmäisen kerran kahden miljoonan kuutiometrin rajan. Tuonti on ollut koko alkuvuoden kiivaassa vauhdissa määrän lisäännyttyä edellisvuodesta yli viidenneksellä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä puuta tuotiin miltei yhtä paljon kuin koko vuoden tuonti oli vielä viisitoista vuotta sitten. 80 prosenttia puusta tuli Venäjältä. Sekä latvialaisen että virolaisen puun osuus oli 7 prosenttia. Ruotsin myrskytuhopuuta ei näyttäisi virtaavan Suomeen, sillä Ruotsin osuus tuonnista ei ollut tavanomaisesta poikkeava. Tammi– maaliskuussa puun tuonnista kolmannes muodostui koivukuitupuusta.

Metsäteollisuustuotteet

Maaliskuussa metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 1,1 miljardin euron arvosta. Viennin arvo oli tavanomainen.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metsäteollisuustuotteiden viennin arvo lisääntyi prosentilla edellisvuodesta. Kuten viime vuonnakin metsäteollisuuden vienti kasvoi hitaammin kuin Suomen tavaravienti keskimäärin. Puutuoteteollisuudessa sekä vientimäärät että viennin arvo vähenivät edellisvuodesta. Sahatavaran vientimäärä supistui 7 prosenttia ja yksikköhinta halpeni. Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo kasvoi edellisvuodesta, vaikka yksikköhintakehitys oli huono. Kasvu perustui lähinnä vientimäärien lisääntymiseen.

Kuva 1
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/