Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 769, 9.5.2005

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2005

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonnissa ennätyskuukausi

Puu

Helmikuussa puun tuonnissa saavutettiin uusi kuukausiennätys. Kuukauden aikana Suomeen virtasi puuta peräti 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–helmikuun tuonti ylitti edellisvuoden vastaavan jakson tuonnin lähes neljänneksellä. Vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana tuodusta puusta 81 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Sekä Viron että Latvian osuus oli 7 prosenttia. Puun tuonnin jakautuminen eri alkuperämaihin oli tavanomainen. Puutavaralajeista tuotiin eniten koivukuitupuuta, jonka osuus oli 36 prosenttia. Sekä kuusitukin että -kuitupuun osuus oli 13 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin helmikuussa Suomesta 1,0 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 9 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden helmikuussa. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta puolet kertyi paperista, 14 prosenttia kartongista ja 12 prosenttia sahatavarasta. Paperin vientihinta oli edelleen pohjalukemissa, eikä hinnassa ole juuri tapahtunut muutosta tammikuun jälkeen. Kuitenkin paperin kysyntä on ollut hyvää. Paperin lisäksi myös sahatavaran vientihinnan kehitys on ollut varsin heikko.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/