Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 766, 13.4.2005

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2005

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti jatkui vilkkaana

Metsäteollisuustuotteita vientiin tammikuussa 0,9 miljardin euron arvosta

Puu

Suomeen tuotiin tammikuussa puuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli tammikuun tuonniksi ennätyksellinen. Puutavaralajeista eniten maahamme virtasi koivukuitupuuta, 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Raakapuun tuonti jakautui suurinpiirtein tasan havu- ja lehtipuun välillä.

Puun ulkomaankaupan tilastointiperiaatteet muuttuivat vuoden 2005 tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön mukaan kuorettomina kiintokuutiometreinä aiemman kuorellisen kiintokuutiometrin asemesta. Metlan tilastossa puun ulkomaankauppaluvut esitetään kuitenkin edelleen kuorellisina.

Metsäteollisuustuotteet

Tammikuussa Suomen metsäteollisuus vei tuotteitaan 0,9 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteet muodostivat vajaan neljänneksen Suomen tavaraviennin arvosta. Suomen koko tavaravienti kasvoi edellisvuoden tammikuuhun verrattuna 10 prosentilla, kun taas metsäteollisuustuotteiden vienti supistui 4 prosentilla. Tärkeimpien metsäteollisuuden vientituotteiden hinnat olivat edelleen alhaalla, vaikkakaan tammikuussa hinnat eivät enää heikentyneet (ks. kuva 3). Metsäteollisuutemme viennin arvosta noin puolet kertyy paperista, niinpä paperin hintojen pitkään jatkunut alamäki on vaikuttanut voimakkaasti metsäteollisuutemme vientituloihin.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/