Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 763, 11.3.2005

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2004

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonnissa uusi ennätys -
Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat matalalla

Puu

Puun tuonti Suomeen jatkui edelleen runsaana joulukuussa (1,5 milj. m³), mikä riitti varmistamaan uuden puun tuontiennätyksen synnyn. Puun tuonnin kuukausittaisen ennakkotietosarjan mukaan vuoden 2004 tuonti ylsi 16,9 miljoonaan kuutiometriin. Määrästä 83 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 6 prosenttia Virosta ja 5 prosenttia Latviasta. Puun tuonti on lisääntynyt jatkuvasti vuodesta 1998 lähtien lukuunottamatta vuonna 2000 tapahtunutta hienoista notkahdusta (kuva 1).

Lopulliset vuoden 2004 ulkomaankauppatilastot valmistuvat Tullihallituksessa kesään mennessä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lopullisessa tilastossa puun tuonti nousee reippaasti yli 17 miljoonaan kuutiometriin. Viime vuosina puun lopullinen tilastoitu tuontimäärä on ollut ennakkotietoa suurempi.

Metsäteollisuustuotteet

Vuonna 2004 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 12,0 miljardin euron arvosta. Edeltävään vuoteen verrattuna viennin määrät olivat kasvaneet kaikissa merkittävimmissä metsäteollisuuden tuoteryhmissä. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo lisääntyi edellisvuodesta vain kahdella prosentilla, kun Suomen koko tavaraviennin arvo kasvoi samaan aikaan 5 prosenttia. Metsäteollisuudessa viennin arvon kasvua hidastivat alhaiset vientihinnat. Paperin hinta onkin ollut alamäessä jo vuodesta 2001 lähtien. Myös sahatavaran vientihinta notkahti joulukuussa. Erityisesti tilastossa näkyi mäntysahatavaran vaikea markkinatilanne (ks. taulukko 4).

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,1 miljardin euron arvosta vuonna 2004, ja niiden tuonnin arvo kasvoi 6 prosenttia edellisvuodesta.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/