Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 757, 7.2.2005

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2004

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti ennätysvauhdissa

Puu

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä puuta. Marraskuun tuonniksi määrä oli ennätyksellinen (vrt. kuva 1). Tammi–marraskuun kumulatiivinen tuonti nousi 15,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä ennakoi puun tuontiennätyksen syntymistä vuonna 2004. Puutavaralajeista Suomeen tuotiin eniten koivukuitupuuta, yhteensä 5,6 miljoonaa kuutiometriä. Kuusitukkia tuotiin 2,1 ja kuusikuitupuuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Kuusikuitupuun tuonti oli lisääntynyt 10 prosentilla edellisvuodesta.

Puuta vietiin Suomesta tammi– marraskuussa 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Vaikka vienti lisääntyi viime vuodesta noin neljänneksellä, määrä oli silti varsin tavanomainen. Puun viennin taso on säilynyt varsin vakaana aina 1960-luvulta asti.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta marraskuussa 1,0 miljardin euron arvosta. Niiden kumulatiivinen vienti ylsi tammi–marraskuussa 10,9 miljardiin euroon, ja kasvua oli prosentti edellisvuodesta. Suomen koko tavaravienti lisääntyi vastaavana aikana 4 prosenttia. Metsäteollisuustuotteet kattoivat 25 prosenttia maamme tavaraviennistä.

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvoa painoi alaspäin metsäsektorin tuotteiden heikko hintakehitys. Paperin ja kartongin lisääntynyt kysyntä ei ole poikkeuksellisesti kohottanut niiden vientihintoja. Paperin ja kartongin hintojen alamäki alkoi jo noin neljä vuotta sitten, tosin vientihintojen putoaminen on jo tasoittunut. Sahatavaran vientimäärä oli edellisvuotisella tasolla, mutta myös sen vientihinta oli heikentynyt.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/