METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 799, 16.12.2005

Puukauppa, marraskuu 2005

Toimittaja: Martti Aarne

Marraskuun puukauppa 3,6 miljoonaa kuutiometriä

Yksityismetsien puukauppaa on syyskuusta lähtien käyty varsin tasaisesti noin 0,7 miljoonan kuutiometrin viikkovauhdilla. Tällä tahdilla jatkettiin marraskuussakin, jolloin puuta kertyi kaikkiaan 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Marraskuun ostomäärä oli kuluvan vuoden toistaiseksi suurin mutta silti 16 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Lokakuuhun verrattuna teollisuuden ostot kasvoivat noin puoli miljoonaa kuutiometriä.

Vuodesta 2005 on tulossa puumarkkinoilla tavanomaista hiljaisempi, mikä johtuu pääosin massa- ja paperiteollisuuden tuotantoseisokeista touko–kesäkuussa. Marraskuun loppuun mennessä puuta tuli markkinoille 26,9 miljoonaa kuutiometriä eli 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten oli laskua mäntytukin (–28 %) ja kuusitukin (–20 %) ostomäärissä. Kuitupuukauppa supistui vähemmän, puulajista riippuen 6–15 prosenttia. Lasku kohdistui yksinomaan pystykauppoihin; hankintakaupoilla myyty puumäärä kasvoi 3 prosenttia edellisvuodesta.

Marraskuun 2005 keskimääräinen kantohintataso oli noin 2 prosenttia alempi kuin vuosi sitten. Mäntytukin keskihinta on vuoden aikana laskenut 6 prosenttia. Kuusitukilla on edelleen hyvä kysyntä, ja siitä maksettiin prosentin verran korkeampia kantohintoja kuin vuosi sitten. Myös koivutukin kantohinta nousi prosentin marraskuuhun 2004 verrattuna. Eri kuitupuutavaralajien kantohinnoissa oli laskua 1–3 prosenttia vuodentakaisista kantohinnoista.

Metsäteollisuuden tämän vuoden puun ostotavoite yksityismetsistä on runsaat 41 miljoonaa kuutiometriä loppumittauksessa. Tämä tavoite jää saavuttamatta, ja puuta kertynee kaikkiaan noin 38 miljoonaa kuutiometriä. Toisaalta puun tuonti on jatkunut ennätysvauhdilla. Tammi–syyskuun tuontimäärä nousi 16 miljoonaan kuutiometriin eli peräti 26 prosenttia suuremmaksi kuin vuosi sitten. Nykyvauhdilla puun tuonti ylittää tänä vuonna reilusti 20 miljoonan kuutiometrin rajan.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte