Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 795, 16.11.2005

Puukauppa lokakuu 2005

Toimittaja: Mika Mustonen

Puukaupan verkkainen tahti jatkui lokakuussa

Yksityismetsien puukauppamäärät eivät tänä syksynä ole nousseet viime vuosien tasolle. Metsäteollisuus osti lokakuussa yksityismetsistä 3,2 miljoonaa kuutiometriä puuta. Ostomäärä nousi hieman (0,4 milj. m³) syyskuusta, mutta jäi silti lähes kolmanneksen viimevuotista pienemmäksi. Yleensä vilkkaimpana puukauppakautena syys–lokakuussa myydään yksityismetsistä puuta yli miljoona kuutiometriä viikossa. Tänä syksynä viikoittaiset puukauppamäärät ovat enimmäkseen olleet 750 000 kuutiometrin luokkaa, eikä miljoonan kuutiometrin viikkoja ole ollut lainkaan.

Tammi–lokakuun ostomäärä, 23,2 miljoonaa kuutiometriä, oli 17 prosenttia jäljessä viime vuoden ostokertymästä. Eniten vähenivät mäntytukin (–29  %) ja kuusitukin (–19 %) ostomäärät. Kuitupuun ostomäärät laskivat vähemmän, 7–15 prosenttia puulajista riippuen.

Ostomäärät vähenivät pystykaupoissa. Hankintakauppojen puumäärät olivat lähinnä kuitupuun hyvän kysynnän myötä edellisvuoden tasolla. Samalla hankintapuun osuus ostoista tammi–lokakuussa nousi 20 prosenttiin, kun osuus viime vuonna oli 16 prosenttia.

Kuitupuun kantohinnat olivat lokakuussa keskimäärin 1–2 prosenttia alemmat kuin vuosi sitten. Edelliseen kuukauteen verrattuna kuitupuun hinnat olivat saman verran nousussa. Kuusitukin kysyntä on jo pitkään jatkunut hyvänä ja sen keskihinta nousi prosentilla viime vuodesta. Kuusitukista lokakuussa maksettu keskikantohinta, 46,8 euroa kuutiometriltä, on historiallisesti ottaen korkealla. Myös koivutukin kantohinta nousi 2 prosenttia. Mäntysahatavaran ylitarjonta ja vientihintojen heikko kehitys ovat painaneet mäntytukin kantohintaa, jolle laskua kertyi vuoden aikana 5 prosenttia

Metsäteollisuuden ostotavoite yksityismetsistä vuonna 2005 on noin 42 miljoonaa kuutiometriä loppumittauksessa, mikä näyttää jäävän saavuttamatta. Myös marraskuun alussa viikoittaiset ostomäärät jäivät runsaaseen 700 000 kuutiometriin. Kotimaisen puun vajausta on täyttänyt lisääntynyt raakapuun tuonti. Elokuuhun mennessä puun tuonti (14,1 milj. m³) oli neljänneksen edellisvuotista suurempi ja viime vuotinen tuontiennätys on rikkoutumassa selvästi. Tuontipuusta neljä viidesosaa tulee Venäjältä.

Kuvat> 

<p><b><i>Metsäntutkimuslaitos, <a href=
Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/