Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 792, 19.10.2005

Puukauppa syyskuu 2005

Toimittaja: Martti Aarne

Syyskuun puukauppa jäi 2,8 miljoonaan kuutiometriin

Yksityismetsien puukauppa piristyi syyskuussa, mutta teollisuuden puun ostot jäivät silti ajankohdan normaalitason alapuolelle. Puuta tuli markkinoille 2,8 miljoonaa kuutiometriä eli 37 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Jo kesäkuukaudet olivat puukaupassa tavallista hiljaisempia paperiteollisuuden työtaistelun aiheuttaman yleisen epävarmuuden vuoksi. Ostomäärät laskivat noin kolmanneksen edelliskesään verrattuna.

Tammi–syyskuun kumulatiivinen ostomäärä – 20,0 miljoonaa kuutiometriä – oli 15 prosenttia edellisvuotta pienempi. Eniten vähenivät mäntytukin (–28 %) ja kuusitukin (–16 %) ostomäärät. Kuitupuukaupassa lasku oli pienempi, puulajista riippuen 6–13 prosenttia. Hankintakaupoilla kuitupuuta on tänä vuonna ostettu jopa viimevuotista enemmän (+4 %). Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puukaupoista on tänä vuonna ollut 21 prosenttia eli 3 %-yksikköä enemmän kuin tammi–syyskuussa 2004.

Puukauppaa käytiin syyskuussa keskimäärin samalla kantohintatasolla kuin vuosi sitten. Mäntysahatavaran ylitarjonta painoi mäntytukin kantohintaa, ja laskua vuoden aikana oli 4 prosenttia. Kuusitukki oli puukaupan kysytyin artikkeli, josta maksettiin syyskuun puukaupoissa keskimäärin 46,6 euroa kuutiometriltä (+2 % edellisvuodesta). Koivutukin kantohinta nousi noin 4 prosenttia. Kuitupuutavaralajien osalta keskimääräinen kantohintataso oli viime vuoden syyskuun luokkaa.

Teollisuuden puun ostojen tulisi loppuvuonna yltää lähes 4,5 miljoonan kuutiometrin kuukausitahtiin, jotta teollisuuden ostotavoite, runsaat 41 miljoonaa kuutiometriä hakattua puuta, täyttyisi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi ostotahdin kiihtymistä reilusti yli miljoonan kuutiometrin viikkovauhtiin jo lähiaikoina. Lokakuun kahden ensimmäisen viikon aikana puuta kertyi 1,6 miljoonaa kuutiometriä.

Kuvat 1 ja 2 Kuvat 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/