Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 785, 17.8.2005

Puukauppa heinäkuu 2005

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet hiljensivät alkukesän puukaupan ja markkinahakkuut. Puukaupassa ei näkynyt heinäkuussakaan piristymisen merkkejä. Metsäteollisuuden puun ostot yksityismetsistä lähes pysähtyivät heinäkuun puolivälissä, jolloin koko maan viikko-ostot painuivat alle 0,1 miljoonan kuutiometrin. Koko heinäkuussa puuta tuli markkinoille vain 0,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli pienin ostomäärä sitten touko- ja kesäkuun 1996. Heinäkuun 2005 ostomäärä oli 70 prosenttia pienempi kuin kesäkuussa ja lähes 50 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Puukauppaa käydään mäntytukin kantohintoja lukuun ottamatta paremmilla hinnoilla kuin vuosi sitten. Heinäkuussa 2005 keskimääräinen koko maan kantohintataso oli 1,4 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kuusitukista ja kuusikuitupuusta maksettiin 4 prosenttia korkeampia hintoja kuin vuosi sitten. Mäntytukin kantohinta on vuoden aikana laskenut 4 prosenttia ja mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat pysyneet suunnilleen ennallaan. Koivutukin hinnoissa vuositason nousu oli 6 prosenttia.

Heinäkuun loppuun mennessä puuta oli kertynyt yksityismetsistä kaikkiaan 15,3 miljoonaa kuutiometriä. Kumulatiivinen ostomäärä oli 1,9 miljoonaa kuutiometriä (11 %) pienempi kuin vuosi sitten. Tukkipuun ostomäärissä laskua oli 16 prosenttia ja kuitupuun ostoissa selvästi vähemmän, 6 prosenttia. Hankintapuun osuus oli 21 prosenttia teollisuuden kokonaisostoista (vuotta aikaisemmin 18 %).

Hiljaiselo puumarkkinoilla jatkuu, vaikka lomakauden päätyttyä puukauppa on jonkin verran vilkastunut. Elokuun kahden ensimmäisen viikon kumulatiivinen ostomäärä – 0,5 miljoonaa kuutiometriä – oli edelleen noin 40 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/