Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 782, 20.7.2005

Puukauppa kesäkuu 2005

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa kävi puolivauhdilla kesäkuussa

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet näkyivät selvästi myös puumarkkinoilla. Toukokuussa sekä yksityismetsien markkinahakkuut että ostomäärät supistuivat noin viidenneksen edellisvuodesta. Kesäkuussa lasku kiihtyi. Puun kokonaisostot– 2,0 miljoonaa kuutiometriä – jäivät yli 40 prosenttia pienemmiksi kuin vuotta aiemmin. Etenkin havutukkia tuli markkinoille viimevuotista vähemmän: mäntytukin ostot supistuivat 56 prosenttia ja kuusitukin 45 prosenttia. Kuitupuutavaralajien ostomäärät vähenivät puulajista riippuen 32–42 prosenttia.

Vuoden alkupuoliskolla teollisuus osti yksityismetsien puuta kaikkiaan 14,7 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärä oli 9 prosenttia (1,4 milj. m³) pienempi kuin tammi– kesäkuussa 2004. Hankintakaupoilla ostetun puun osuus oli alkuvuonna 22 prosenttia teollisuuden kokonaisostoista (tammi–kesäkuu 2004: 19 %).

Kesäkuun keskimääräinen kantohintaso oli vajaan prosentin verran alempi kuin toukokuussa. Laskua oli kaikkien puutavaralajien kantohinnoissa, eniten kuitenkin koivutukilla ja koivukuitupuulla (–3 %). Myös pitkään jatkunut kuusitukin hinnannousu näytti pysähtyneen.

Kesäkuussa 2005 koko maan keskimääräinen kantohintataso oli 1,3 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Kuusi- ja koivutukin keskihinnat nousivat vuositasolla 4 prosenttia (1,5–1,9 eur/m³). Mäntytukista maksettiin 4 prosenttia (1,7 eur/m³) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinta oli viime vuoden kesän tasolla, kuusikuitupuu puolestaan kallistui vuositasolla 3 prosenttia. Koko maan hankintahinnoissa vuosinousu oli 3,2 prosenttia.

Heinäkuu on puumarkkinoilla vuoden hiljaisin kuukausi, ja puukauppa käynnistyneekin toden teolla vasta lomakauden jälkeen. Metsäteollisuuden puuntarvetta vähentää vilkkaana jatkunut tuonti. Tammi– huhtikuussa 2005 puuta tuotiin ennätystahtiin, 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuus ottikin jo toukokuussa käyttöön puun tuonnin rajoituksia.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/