Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 777, 10.6.2005

Puukauppa toukokuu 2005

Toimittaja: Mika Mustonen

Puukauppa supistui toukokuussa

Paperiteollisuuden työselkkaus heijastui toukokuun puukauppaan. Metsäteollisuuden puunostot yksityismetsistä supistuivat toukokuussa 18 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Viime vuosina puukaupan volyymit ovat touko– kesäkuussa kasvaneet ennen kesän hiljaista jaksoa. Tänä vuonna myös kesäkuun alku on ollut puukaupassa tavallista hiljaisempi.

Tammi–toukokuun kumulatiivinen ostomäärä päätyi 12,7 miljoonaan kuutiometriin. Tämä on saman verran kuin vuotta aiemmin, vaikka vielä huhtikuussa ostomäärä oli vilkkaan alkuvuoden ansiosta 5 prosentia edellä edellisvuoden tahdista.

Ostomäärien hiipumisesta huolimatta keskimääräiset kantohinnat pysyttelivät toukokuussa melko vakaina. Mänty- ja koivukuitupuun koko maan keskikantohinnat laskivat huhtikuusta prosentin verran. Saman verran laski myös mäntytukki, jonka hinta on ollut alamäessä koko alkuvuoden. Kuusitukin hinta puolestaan nousi prosentilla vuoden korkeimpaan arvoonsa, 46,8 euroon kuutiometriltä.

Toukokuun keskimääräinen kantohintataso oli 2,6 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kuusi- ja koivutukin hinnat nousivat vuodessa 6 prosenttia (2,3– 2,5 eur/m³). Kuitupuista kuusen hinta vahvistui vuositasolla 5 prosenttia (1,1 eur/m³), mänty- ja koivukuidun hinnat pysyttelivät likimain ennallaan. Mäntytukin kantohinta oli 3 prosenttia (1,2 eur/m³) alempana kuin vuosi sitten.

Paperiteollisuuden työtaistelutoimista aiheutuvat tuotannon seisokit tulevat näkymään kuluvan vuoden puunkäyttö- ja puumarkkinaluvuissa. Esimerkiksi neljän viikon mittainen seisokki sellu- ja paperitehtailla pudottaa metsäteollisuuden puuntarvetta yksityismetsistä yli kahden miljoonan kuutiometrin verran. Haketoimitusten tyrehtyminen sellutehtaille aiheuttaa seisokkeja myös sahoilla ja vähentää niiden tukkipuun kysyntää. Ennakkotietojen mukaan myös hakkuumäärät lähtivät laskuun toukokuussa.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/