Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 771, 18.5.2005

Puukauppa huhtikuu 2005

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupassa 5 prosentin kasvu alkuvuonna

Puun kysyntä yksityismetsistä on jatkunut vilkkaana mäntytukkia lukuun ottamatta. Tammi–huhtikuussa teollisuus osti yksityismetsien puuta 10,9 miljoonaa kuutiometriä eli 5 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2004. Kuitupuiden ostomäärissä oli lisäystä puulajista riippuen 7–11 prosenttia. Myös kuusitukkia tuli markkinoille viimevuotista enemmän (+5 %). Mäntytukilla oli lähinnä sahatavaran heikon hintakehityksen takia heikompi kysyntä, ja sen ostomäärä putosikin 10 prosenttia edellisvuodesta.

Huhtikuussa 2005 puukauppaa tehtiin ajankohtaan nähden tavanomaista tahtia. Huhtikuun ostomäärä (1,9 milj. m³) oli sama kuin vuotta aikaisemmin. Muista puutavaralajeista poiketen mäntytukin ostot supistuivat neljänneksen edellisvuodesta. Koko maan keskimääräinen kantohintataso oli edelleen hieman nousussa (+0,5 %) maaliskuuhun verrattuna. Kuusitukista maksettiin vuoden toistaiseksi korkeimpia kantohintoja, keskimäärin 46,6 euroa kuutiometriltä (+1 % maaliskuusta). Kuusikuitupuun keskihinta nousi 21,1 euroon (+2 %). Muiden puutavaralajien kantohinnat eivät mainittavasti muuttuneet.

Huhtikuun 2005 keskimääräinen koko maan kantohintataso oli 3,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kuusitukin kantohinnat ovat vuoden aikana nousseet 2,5 euroa kuutiolta ja koivutukin hinnat lähes saman verran (2,0 €/m³). Mäntytukin kantohinnat ovat laskeneet tasaisesti viime syksystä lähtien. Laskua viime huhtikuusta oli 0,7 euroa kuutiolta. Kuitupuun kantohinnoissa nousua oli vuositasolla 0,3–1,2 euroa kuutiometriltä.

Raakapuun tuonti on alkuvuonna ollut vilkasta, ja helmikuussa saavutettiin uusi puun tuontiennätys. Tuonti Ruotsista oli kuitenkin vähäistä, eikä Ruotsin myrskytuhopuun korjuu siten näytä toistaiseksi heijastuneen Suomen puumarkkinoille.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/