Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 764, 11.3.2005

Puukauppa, helmikuu 2005

Toimittaja: Mika Mustonen

Kuusitukki edelleen huippuhinnoissa

Yksityismetsien puukauppa jatkui pirteänä helmikuussa. Metsäteollisuus osti helmikuussa yksityismetsistä 2,9 miljoona kuutiometriä puuta, saman verran kuin vuosi sitten. Tammi–helmikuussa ostomääräksi kertyi 6,5 miljoonaa kuutiometriä, 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kantohintataso oli helmikuussa koko maassa keskimäärin 2,6 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. Tammikuuhun verrattuna helmikuussa maksetut kantohinnat pysyttelivät samalla tasolla.

Kuusivaltaisten päätehakkuiden kysyntä on jatkunut pitkään hyvänä. Kuusitukin keskikantohinta nousi vuoden aikana 5 prosenttia. Kuusitukista on viime lokakuusta lähtien maksettu keskimäärin 46,20–46,40 euroa kuutiometriltä, mikä on kaikkien aikojen korkein hintataso.

Koivutukilla oli alkuvuodesta viimevuotista enemmän kysyntää. Alas vajonnut koivutukin kantohinta nousi kuitenkin maltillisesti 3 prosenttia viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Muiden puutavaralajien hintakehityksestä poiketen mäntytukin kantohinta laski 2 prosenttia vuoden takaisesta.

Myös kuitupuun kysyntä parani viime syksystä alkaen. Kuitupuutavaralajien hinnat olivat helmikuussa 2–4 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. Kuitupuun parantunut kysyntä heijastui myös hankintahintoihin, jotka olivat kaikissa puutavaralajeissa korkeammat kuin vuosi sitten. Eniten nousivat kuusitukin (6%) sekä mänty- ja kuusikuitupuun (5 %) hankintahinnat.

Teollisuuden yksityismetsistä vuonna 2005 tavoittelema puumäärä on suurinpiirtein samalla tasolla kuin edellisvuonna, 48–49 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuonna hankintatavoitetta ei saavutettu ja puuntarvetta paikattiin varastoja pienentämällä. Metsäteollisuuden hakatun puun varastot pienenivät 22 prosenttia vuoden aikana. Mänty- ja koivukuitupuun varastot pienenivät lähes 40 prosenttia. Myös raakapuun tuonti nousi vuoden 2004 ennakkotietojen mukaan uuteen noin 17 miljoonan kuutiometrin ennätyslukemaan.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/