Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 758, 17.2.2005

Puukauppa, tammikuu 2005

Toimittaja: Mika Mustonen

Puukauppa jatkui vilkaana tammikuussa – hintojen nousu tasaantunut

Puukauppa jatkui vilkkaana tammikuussa. Metsäteollisuus osti puuta yksityismetsistä 3,6 miljoonaa kuutiometriä, 22 prosentia enemmän kuin vuosi sitten. Viimesyksyisen hintojen nousun jälkeen puun ostomäärät ovat talvikuukausien ajan olleet tavallista suuremmat.

Hintojen nousu tasaantui loppuvuodesta ja joulukuussa useimpien puutavaralajien hinnat olivat hienoisessa laskussa. Tammikuussa mänty- ja koivukuitupuun sekä koivutukin koko maan keskimääräiset kantohinnat nousivat 1–2 prosenttia joulukuuhun verrattuna. Kuusitukin ja -kuitupuun koko maan keskikantohinta pysyi vakaana, mäntytukki laski prosentin verran edelliskuusta.

Tammikuun koko maan kantohintataso oli keskimäärin 3,5 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Eniten nousivat kuusitukki ja kuusikuitupuu, joista teollisuus maksoi 5 prosenttia parempaa hintaa kuin vuosi sitten. Koivutukin kantohinta oli 4 prosenttia vuoden takaista korkeampi ja myös mänty- ja koivukuitupuun hintoihin tuli syksyn nousun ansiosta 3 prosenttia lisäystä. Mäntytukin kantohinta oli samalla tasolla kuin vuosi sitten. Mäntysahatavaran markkinatilanne on ollut kuusta heikompi, eikä mäntytukkiin ole kohdistunut samanlaista kysyntää kuin kuusitukkiin.

Hintojen nousu viime syksynä kohdistui erityisesti pitkään laskussa olleisiin kuitupuun hintohin. Tämä näkyy myös kuitupuun hankintahinnoissa, jotka olivat koko maassa keskimäärin 2–5 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten tammikuussa. Hankintakauppojen osuus teollisuuden puunostoista oli tammikuussa 19 prosenttia, osuuden ollessa kuitupuussa 29 prosenttia ja tukkipuussa 10 prosenttia.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/