Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 754, 21.01.2005

Puukauppa joulukuu 2004

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupassa lisäystä 2,4 miljoonaa kuutiometriä edellisvuodesta

Puukauppa jatkui tavanomaista vilkkaampana joulukuussakin. Metsä-teollisuus osti yksityismetsien puuta kaikkiaan 2,9 miljoonaa kuutiometriä, kun vuosien 2002 ja 2003 joulukuussa jäätiin noin puoleen tästä puumäärästä. Alkusyksyllä alkanut kantohintojen nousu kuitenkin tasaantui, ja joulukuussa maksetut kantohinnat olivat keskimäärin hieman alempia kuin marraskuussa. Hankintahinnat pysyivät edelliskuukauden tasolla.

Vilkkaan loppuvuoden ansiosta koko vuoden 2004 ostomäärä nousi 35,3 miljoonaan kuutiometriin, mikä vastaa reilua 44 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä markkinoille hakattavana puumääränä. Metsäteollisuus jäi kuitenkin runsaat 2 miljoonaa kuutiometriä vuoden 2004 puumäärätavoitteestaan yksityismetsissä. Toisaalta puuta tuotiin lähes ennätystahtiin: tammi–lokakuun 2004 kumulatiivinen tuontimäärä oli 14,2 miljoonaa kuutiometriä (–1 % edellisvuodesta).

Viime vuoden kokonaisostomäärä oli 2,4 miljoonaa kuutiometriä (7 %) suurempi kuin vuonna 2003 ja samaa tasoa kuin vuosina 1994–2003 keskimäärin. Kuusitukin ja kuusikuitupuun ostot lisääntyivät eniten, runsaat 10 prosenttia edellisvuodesta. Hankintakauppojen osuus laski 16 prosenttiin teollisuuden kokonaisostoista (vuonna 2003 osuus oli 17 %).

Vuonna 2004 koko maan nimellinen kantohintataso oli keskimäärin 2,3 prosenttia alempi kuin vuotta aiemmin. Mänty- ja koivukuitupuun sekä koivutukin kantohinnat laskivat vuositasolla lähes 9 prosenttia. Mäntytukin kantohinnoissa oli laskua 2 prosenttia ja kuusikuitupuulla reilut 4 prosenttia. Kuusitukin kantohinnat ovat nousseet tasaisesti, ja kuusitukista maksettiin vuonna 2004 keskimäärin 1,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Samalla kuusitukin kantohinnat ovat nousseet mäntytukin rinnalle, paikoin ohitsekin. Koko maan hankintahinnoissa vuosimuutokset olivat vähäisempiä. Nimellinen hankintahintataso oli keskimäärin 2,0 prosenttia alempi kuin vuonna 2003.

Vuosi 2005 on alkanut puumarkkinoilla reipasta tahtia. Vuoden kahden ensimmäisen viikon aikana puuta kertyi jo 1,7 miljoonaa kuutiometriä, kun koko tammikuun 2004 ostomäärä oli 3 miljoonaa kuutiota.

Kuvat 1, 2, 3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/