Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 774, 26.5.2005

Raakapuun käyttö Suomessa 2004

Toimittaja: Veli Suihkonen

Raakapuun kokonaiskäyttö ylitti 80 miljoonaa kuutiometriä

Vuonna 2004 raakapuun kokonaiskäyttö kohosi ensimmäistä kertaa yli 80 miljoonan kuutiometrin rajapyykin päätyen 80,9 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuuden kokonaiskäyttö kasvoi edelleen. Lisäystä kertyi puolitoista miljoonaa kuutiometriä, mikä merkitsi metsäteollisuuden kokonaiskäytön kohoamista 74,9 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuuden tuontiraakapuun käyttö lisääntyi lähes miljoonalla kuutiometrillä ja kasvoi 17,4 miljoonaan kuutiometriin. Myös kotimaisen raakapuun käyttö teollisuudessa kasvoi noin 0,6 miljoonalla kuutiometrillä.

Puumassateollisuuden kokonaiskäyttö kasvoi kolme prosenttia 52,4 miljoonaan kuutiometriin eli lisäystä kertyi 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puumassateollisuudessa sellun tuotantoon käytettiin ennätykselliset 39,0 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuonna 2003. Osasyynä kasvuun oli kotimaisen lehtipuun käytön lisäys peräti 19 prosentilla eli 0,9 miljoonalla kuutiometrillä.

Puutuoteteollisuuden raakapuun käyttö laski pari prosenttia eli 0,6 miljoonaa kuutiometriä edellisvuodesta. Kaikkiaan puutuoteteollisuuden puunkäyttö oli 33,4 miljoonaa kuutiometriä. Teollisuussahojan kotimaisen raakapuun käyttö laski 0,7 miljoonalla kuutiometrillä, mikä merkitsi sahateollisuuden puunkäytön hiipumista parilla prosentilla. Väheneminen kohdistui mäntytukkiin.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/