Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 775, 31.5.2005

Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004

Toimittaja: Esa Uotila

Kantohintojen lasku pudotti bruttokantorahatulot 1,7 miljardiin euroon

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta pudotti vuoden 2004 bruttokantorahatulot 1,71 miljardiin euroon. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia (rahan arvo muutettu tukkuhintaindeksillä). Bruttokantorahatulot nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla (6 %), Rannikko/Pohjanmaalla (3 %) ja Lapissa (2 %). Etelä-Savossa, missä tulot olivat vuonna 2004 korkeimmat (199 milj. €), pysyivät ne lähes samansuuruisina kuin edellisenä vuonna. Tulot laskivat eniten Pohjois-Karjalassa (–10 %) ja Lounais-Suomessa (–8 %).

Tukkipuutavaralajien osuus tuloista pysyi 71 prosentissa. Kuusitukki oli edelleen suurin bruttokantorahojen tuottaja (39 %) ja muita puutavaralajeja paremman hintakehityksensä takia sen osuus tuloista nousi 2 prosenttiyksikköä. Häme-Uusimaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa tuloista saatiin yli puolet kuusitukista. Kuitupuun osuus tuloista nousi yli 40 prosentin ainoastaan Lapissa.

Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot laskivat vuonna 2004 alle 1,5 miljardiin euroon (–4 %). Pystykauppatulojen osuus tuloista nousi prosenttiyksiköllä 81 prosenttiin. Hankintahakkuumäärien ja kantohintojen perusteella laskettu hankintakauppatulojen osuus pysyi 13 prosentissa ja kotitarvepuun osuus laski 6 prosenttiin.

Metsäteollisuus (ml. metsäomaisuudenhoitoyhtiöt) hakkasi omia metsiään selvästi edellisvuotista enemmän, ja kantohintojen laskusta huolimatta sen bruttokantorahatulot nousivat lähes 103 miljoonaan euroon (+1 %). Tulojen kasvu johtui pääosin lisääntyneistä kuitupuuhakkuista. Metsähallituksen bruttokantorahatulot laskivat 7 prosenttia 117 miljoonaan euroon.

Bruttokantorahatulojen jakautuminen omistajaryhmittäin pysyi samana kuin edellisenä vuonna: yksityismetsätalouden osuus oli 87, teollisuuden 6 ja metsähallituksen 7 prosenttia.

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/